MTA konfiskeeris möödunud aastal 400 liitrit e-sigarettide täitevedelikke


MTA konfiskeeris möödunud aastal 400 liitrit e-sigarettide täitevedelikke
Pixabay

Eesti tolliametnikel on tubaka salaturuga võitlemisel käed tööd täis. Igal kolmandal nädalapäeval peetakse riiki sisenemisel keegi kinni, sest tal on kaasas keelatud kogus e-sigareti täitevedelikku või selle komponente. Möödunud aastal konfiskeeriti sedasi 400 liitrit e-vedelikke. Kas see kogus on suur või väike? Selleks et seda mõista, vaatame numbrite taha.

Me ei tea, kui suured on tubakatoodete kogused, mida inimestel on õnnestunud salaja riiki sisse smuugeldada ja kui suur on nende isikute ring, kes salakaubandusega seotud on – võime teha saadaval olevate andmete põhjal ainult üldistusi. Selge on aga see, et salaturu õitseng hoiab üleval kuritegevust ja vähendab riigi maksutulu, mis omakorda mõjutab meie kõikide elujärge. Isegi kui me sellele igapäevaselt ei mõtle, on maksude sujuv laekumine ülioluline, et riik saaks tõrgeteta toimida.

Kui suur on e-sigarettide salaturg?

10 ml 18mg nikotiini sisaldusega e-vedelikku võrreldav umbes seitsme sigaretipakiga. Me küll ei tea, mis kangusega oli keskmiselt MTA konfiskeeritav vedelik, kuid kasutades eelpool mainitud numbrit, saame mõne jämeda arvutuse siiski teha siiski.

Kui arvutada näiteks konfiskeeritud 400 liitrit vedelikku ümber tavasigarettideks (70 pakki -1000ml), saame tulemuse, mis vastab 28 000 pakile suitsule. Kui teisendada see kogus agarahaks ümber, võrdub see rohkem kui 100 000 euroga. Muljetavaldav kogus.

Vaatame lähemalt kuidas jagunesid mullused 153 rikkumist, millega seoses konfiskeeriti 400,55 liitrit e-vedelikke ja nende komponente.

  • Piiripunktides oli rikkumisi 38 ja selle raames võeti ära 37,5 liitrit e-vedelikke ja nende komponente.
  • Postipakkide seast leiti 109 rikkumist ja võeti ära 82,6 liitrit e-vedelikke ja nende komponente.
  • Sisemaal oli juhtumeid kuus (nii ettevõtted kui ka eraisikud), kellelt võeti ära 280,8 liitrit e-sigarettide vedelikke ja nende komponente.

MTA on tuvastatud rikkumiste osas algatanud väärteoasjad.

Seadusi on mitmeid

MTA pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri selgitab, et e-sigarettide tarnimisel riiki tuleb arvestada sellega, et seadme ja vedelike kohta kehtivad erinevad seadused. Näiteks seadmed e-vedeliku manustamiseks või tubaka kuumutamiseks liigituvad elektroonikatoodeteks. Tasub meeles pidada, et Eestisse võib importida ainult nõuetele vastavaid seadmeid, millel on CE-märgistus. Viimane kinnitab, et seade vastab Euroopa ohutusnõuetele.

„Niinimetatud e-vedelik liigitub jällegi kemikaaliks ja vastavalt kemikaaliseadusele peab kemikaali etiketil olema ette nähtud info kemikaali ohtlikkuse kohta. Nõuetele mittevastavaid tooteid ei lubata importida,“ sõnab Tabri.

E-sigareti täitevedelikke võib tuua teisest Euroopa Liidu liikmesriigist 50 milliliitrit (vastab 35 pakile sigaretile – toim.) ja liiduvälisest riigist 20 milliliitrit.

Sigarettide kohta kehtivad teised kogused: reisija võib tuua omatarbeks teisest Euroopa Liidu liikmesriigist 800 sigaretti. Liiduvälisest riigist kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel saabumisel 40 sigaretti (2 pakki – toim.). Lennureisijal on lubatud tuua liiduvälisest riigist kuni 200 sigaretti (10 pakki). Õhusõiduki, rongi ja laevaga reisijate puhul ei arvestata piiriületuste sagedust.

Kui küsida, millised seadused piiravad kuumutatavaid tubakatooteid, siis Tabri kinnitusel lubatakse neid Eestisse tuua. „Kuumutatav tubakas loetakse seaduse mõistes suitsetamistubakaks, seega kohaldub suitsetamistubaka piirnorm. Euroopa Liidu välisest riigist võib tooteid kaasa tuua 50 grammi ja teisest liikmesriigist ühe kilogrammi,“ selgitab Tabri.

Keeld jõustub suvel

Tubakatoodete ja tubakatoodetega seonduvate toodete tellimine eraisiku poolt välisriigist on keelatud. Sellist tellimist loetakse piiriüleseks kaugmüügiks ja see on keelatud tubakaseaduse alusel. Riigisisene kaugmüük on hetkel lubatud, kuid riigisisese kaugmüügi keeld jõustub suvel, 1. juulil 2019. aastal.

Tabri sõnul tegelevad MTA töötajad igapäevaselt salakaupade ja nende käitlejate avastamisega ning turult kõrvaldamisega nii piiril kui ka sisemaal. „Salakauba leviku tõkestamine on ameti üks prioriteetidest. Kontrollideks on meil olemas liikuvröntgenid, tubakakoerad ja muud abivahendid. Suurt rõhku pannakse riskianalüüsile, et suunata kontrolli riskantsemad isikud, häirimata seejuures seaduskuulekate reisijate piiriületust,“ sõnab ta.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias