Ametlikult maaletoojalt ostetud kasutatud Subaru peitis endas olulist viga

 (58)
Subaru Legacy 10
Foto: DELFI

Klient ostis AS Mariine Autost sõiduauto Subaru Legacy 2,0 (2010), mille läbisõit oli 124 700 kilomeetrit ning hinnaks 11 000 eurot. Autol oli müügigarantii, mis kestis kuni 2. juunini 2015. Auto kasutamise käigus ilmnesid aga puudused - muuhulgas käigukasti vead.

Kui värske autoomanik kauplejat puudustest teavitas ja seda vahetult enne garantiiaja lõppu, kõlasid selgitused, mis rahustasid kliendi maha ning ta sõitis autoga edasi. Põhjalikku kontrolli sealjuures käigukastile ei tehtud. Leiti, et „jõnks", mis tekib enne auto seismajäämist, on normaalne.

Niisiis autoomanik jätkas auto kasutamist. Viga aga paraku süvenes, kuni auto hakkas pärast nimetatud jõnksu välja surema.

Oktoobri algul möödunud aastal viis klient auto Mariine Autosse korralisse hooldusse ning palus uuesti üle vaadata käigukasti.

Selgus, et käigukasti jõnks ja väljasuremine on tingitud solenoidploki puudustest. Tarbijale pakuti auto tasulist parandamist maksumusega 1876,48 eurot.

Sellega tarbija aga nõus polnud ning nõudis hoopis auto remondi maksumuse hüvitamist. Lisaks tellis tarbija autole täiendava diagnostika, mille tulemustest selgub, et käigukast blokeeris mootori järsul pidurdamisel ning seetõttu mootor välja surigi. Täpsemaks veaotsinguks soovitati diagnostikas eemaldada käigukasti põhi. Veakoode ei olnud.

Seotud lood:

AS Mariine Auto esitas aga vastuväited, milles selgitatakse, et autol oli müügiga kaasa antud müügigarantii, mis kestis 2. juunini 2015. Oktoobriks oli see tähtaeg aga möödunud ning tootjatehas enam garantiid ei rakenda.

Mariine Auto sõnul on solenoidploki rike aga uus puudus, mis on tekkinud auto kasutamise käigus ja pole seotud varem kirjeldatud käigukasti puudustega.

Kaupleja tegi autole diagnostika seadmega SSM3 (Subaru Select Monitor 3). Vastuväidetes kaupleja rikke võimalikku tekkepõhjust ei selgita.

Autoostja rõhub aga teiselt poolt sellele, et auto puudustest teavitas tarbija Mariine Autot õigeaegselt, aga müüja viga tuvastada ei suutnud.

Tarbijakaebuste komisjoni jõudnud juhtum tuleb komisjoni hinnangul rahuldada ehk autoomaniku käigukast peab saama müüja kuludega remonditud.

Komisjoni arvates ei ole Mariine Auto tõendanud, et esmalt ilmnenud käigukasti puudus ja hilisem tuvastatud solenoidploki rike ei ole omavahel seotud. Eespool viidatud Autospirit AS-i diagnostika tulemused kinnitavad, et solenoidploki rike ei pruugi olla tuvastatav tavapärase diagnostikaseadmega.

Seega kaupleja ei ole tõendatud, et vaidlusalune defekt autol selle tarbijale üleandmise ajal puudus, ehk auto vastas lepingutingimustele. Käigukasti rike on autol esinev varjatud puudus, mida ei saanud tuvastada lihtsa ülevaatusega. Kasutatud autol ei pea olema ega saagi olla uue auto omadusi. Samas peab ka kasutatud asi olema sama liiki kasutatud asjadele tavaliselt omase kvaliteediga.

Arvestades auto läbisõitu ja vanust ei ole kirjeldatud käigukasti rike omane samasugusele kasutatud autole. Asjaolu, et autole antud müügigarantii võlaõigusseaduse tähenduses oli lõppenud, ei vabasta müüjat seaduse sätestatud vastutusest. Seega komisjon ei pea hindama müügigarantii andmise ja selle lõppemisega seotud asjaolusid. Võlaõigusseaduse kohaselt vastutab müüja tarbijalemüügi korral asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

Eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Seega kaupleja, kui ta soovis vältida tarbija nõude maksmapanekut, oleks pidanud tõendama, et tarbijale üle antud autol ei olnud selle üleandmise ajal tarbija viidatud käigukasti puudusi või on need puudused tingitud auto ebaõigest kasutamisest.

Kaupleja seda teinud ei ole. Võlaõigusseaduse alusel on tarbija õigustatud nõudma kauplejalt auto parandamist. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

Komisjoni otsus tuleb selle jõustumisest alates täita ühe kuu jooksul.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias