Citypark väljastas põhjendamatu trahvi ja nõudis seda inkassofirma kaudu sisse

 (61)
Tasuline parkimine
Foto: Priit Simson

Tarbijakaebuste komisjon rahuldas kliendi kaebuse, kellele Citypark parkimistrahvi väljastas ning seda siis inkassofirma kaudu sisse nõudma hakkas. Komisjoni hinnangul ei olnud parkimisfirmal alust trahvi tegemiseks ning seetõttu ka inkassofirmal õigust nõuet esitada.

Komisjoni pöördunud autoomanik parkis möödunud aasta suvel oma auto aadressile Retke tee 30a. Antud kohas oli liiklus reguleeritud liiklusmärgiga 331 „Sissesõidu keeld" ja lisatahvlitega 891b „Välja arvatud Elektrilevi teenindavale transpordile" ning „ERAVALDUS".

Citypark Eesti OÜ on sõlminud eespool viidatud kohas parkimise korraldamiseks lepingu Elektrilevi OÜ-ga. Seoses sellega, et kaebuse esitaja sõiduk oli seal pargitud, jättis parkimisfirma kliendi sõiduki kojamehe vahele trahviteate ja nõudis tarbijalt trahvi summas 35 eurot, hiljem lisaks ka sissenõudmiskulu hüvitamist summas 20 eurot.

Parkimisfirma asus tasumata jäänud „võlga" sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ vahendusel.

Autoomanik ja parkija on aga seisukohal, et Cityparkil ei ole õigust temalt trahvi nõuda.

Cityparki väide: nõue lähtub võlaõigusseadusest

Citypark omakorda vaidleb kaebusele täielikult vastu leides, et tal on kliendi vastu nõue võlaõigusseaduse alusel.

Tarbijakaebuste komisjon vaatas võlaõigusseaduse sätted üle. Selle järgi on võlasuhtest tuleneva kohustuse rikkumiseks selle täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine.

Seotud lood:

Komisjon hinnangul pole parkija ja parkimisfirma vahel võlasuhet tekkinud.

Ka ei ole parkija Cityparkile kahju tekitanud. Kuna eeldus on, et Citypark on professionaalne parkimiskorraldaja, peab ta komisjoni hinnangul ka teadma, et parkimiskord kehtestatakse vastavalt liiklusseadusele liikluskorraldusvahenditega ning liiklusmärgi „Sissesõidu keeld" rikkumise eest saab trahvi esitada vaid politsei.

Esitatud tõenditest ei selgu ka, et nimetatud kohas oleks tasuline parkimine kehtestatud. Samuti ei olnud antud kohas kehtestatud peatumiskeeldu ega parkimiskeeldu.

Citypark aga väidab, et nõuab trahvi seoses sellega, et tarbija rikkus liiklusseadust. Liiklusmärgi nõuete rikkumist saab vastavalt liiklusseadusele menetleda politsei- ja piirivalveamet, mitte tee omanik ega Citypark Eesti OÜ.

Seega leidis komisjon, et Citypark ei olnud antud juhul pädev määrama trahvi, mis on väärteokaristus.

Maaomanikul ega tema poolt liiklust korraldama palgatud isikul ei teki seoses maaomaniku maale paigaldatud liiklusmärgi nõuete rikkumisega kahju hüvitamise nõuet ainuüksi liiklusõigusrikkumise faktist. Komisjon tegi oma otsuse eriarvamusteta.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias