INETU LUGU: Tuntud elektroonikapood väntsutas vigase espressomasina ostnud klienti rohkem kui aasta

 (31)
INETU LUGU: Tuntud elektroonikapood väntsutas vigase espressomasina ostnud klienti rohkem kui aasta
Foto: Euronics

Euronicsi poest soetatud espressomasin osutus defektseks. Rohkem kui aasta jooksul läbitud erinevad hooldused ja remondid muutusid kliendile ühel hetkel ebamõistlikuks tüütuks ning kalliks, mistõttu otsustas ta lepingust taganeda ning masina eest makstud raha tagasi nõuda. Euronicsile see mõte ei meeldinud.

Möödunud aasta 19. veebruaril ostis Hillar Euronicsi poest Philips Saeco Minuto HD8763/09 espressomasina ning maksis selle eest 499 eurot.

Juba 5. juunil pöördus Hillar kaupleja nimetatud hooldustöökotta OÜ Simson Servicenet EE poole, kuna masina kasutamisel tekkisid probleemid.

Saatelehe järgi tehti kohvimasinale katlakivihooldus, vahetati tihendid ja remonditi kohvivalmistamisosa. Küll aga ei kantud remonttööde täpsemat kirjeldust saatelehele.

30. septembril pöördus tarbija masina kasutamisel tekkinud probleemidega Viljandi müügiesindusse. Kaupleja valitud hooldustöökojas (AS Speleta) tehti Euronicsi selgituste järgi masinale hooldus, kus asendati masina pump ning puhastati umbe läinud veesüsteem. Seade tagastati tarbijale 6. novembril.

1. aprillil pöördus Hillar uuesti Euronicsi poolt nimetatud hooldustöökotta OÜ Simson Servicenet EE-sse - kohvi jahvatusaste oli liiga jäme. Saatelehe järgi vahetati veski andur ja reguleeriti jahvatusastet. Seade tagastati tarbijale juba järgmisel päeval.

Kuid juba 8. mail pöördus Hillar Euronicsi hooldustöökotta uuesti. Kohviveski oli paigast ära. Hooldustööde saatelehe järgi testiti masinat, paigast nihkunud kohviveski vahetati.

8. mail esitas Hillar lepingust taganemise avalduse. Hillari selgituste kohaselt ei olnud ta nõus enam masina remondiga, kuna sellega seotud kulutused on ületanud mõistliku piiri.

12. mail teatati tarbijale, et masin on remonditud. Sel päeval läks Hillar hooldustöökotta ning paljus tema enda juuresolekul hooldustöid teostanud inimesel kohvi valmistada. Hillari selgituste kohaselt ei olnud masin töökorras ning sel põhjusel jättis ta selle hooldustöökotta.

Tarbijakaitseametis pooled kokkulepet ei saavutanud ning tarbija kaebus suunati edasi tarbijakaebuste komisjoni.

Komisjon: Euronics on oluliselt lepingut rikkunud

Komisjon selgitas Euronicsile, et lepingust taganemine on ühepoolne kujundusõigus ning ei vaja kehtivaks muutumiseks teise poole (Euronicsi) heakskiitu.

Kuna lepingust taganemine oli õiguspärane, siis toob see kaasa vastastikuse restitutsiooni kohustuse ehk et Euronicsil lasub kohustus tagastada ostuhind ning tarbijal lasub kohustus tagastada kauplejale ostetud kohvimasin.

Komisjoni hinnangul on Euronics müügilepingut oluliselt rikkunud. Võlaõigusseaduse järgi loetakse müüja müügilepingut oluliselt rikkunuks ka siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist.

Tarbijalemüügi puhul loetakse müüja oluliseks rikkumiseks ka asja parandamisega või asendamisega ostjale põhjendamatute ebamugavuste tekitamist.

Komisjoni hinnangul esinesid kohvimasina töös häired sellise sagedusega ning sellisel määral, et parandamine põhjustas tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi.

Hillar on kandnud masina hooldustöökotta viimisel märkimisväärseid kulutusi. On õige, et tarbija võinuks pöörduda elukoha lähedal asuva müügiesinduse poole, kuid kaupleja enese selgituse kohaselt kestis kaupleja kaudu toimunud kohvimasina remondiperiood 30. septembrist kuni 6. novembrini (2014), mis on rohkem kui kuu aega. Selles kontekstis ei saa vahetult töökotta pöördumist pidada taunitavaks.

Tõendid räägivad tarbija kasuks

Komisjonile esitatud tõendid näitavad, et masina kasutamine toimus ilmselgete tõrgetega. Seevastu ei ole Euronics esitanud tõendeid, mille põhjal saaks tuvastada, et masinal kuue kuu kestel arvates müügist esinenud vead oli põhjustatud ebaõigest ekspluatatsioonist.

Komisjonil ei ole alust eeldada, et tarbija on kohvi valmistamisega kahjustanud masinas asuvat pumpa (2. remont), veski andurit (3. remont) või kohviveskit (4. remont). Simson Servisanet EE OÜ-s ja AS-is Speleta koostatud tööde aktides ei ole vea tekke põhjuseid kajastatud.

Kuna kahtlust erinevate rikete olemasolus ei ole ja ükski selgitus ega tõend ebaõigele tarbijapoolsele kasutamisele ei viita, järeldas komisjon, et tegemist on toote puudustega.

Selle alusel jäi komisjon seisukohale, et Euronics on lepingut rikkunud ning Hillaril on õigus lepingust taganeda ning nõuda raha tagastamist.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias