Järjekordne klient astus tuntud automüüja ämbrisse

 (132)
Kasutatud autod
Foto: Tiit Blaat

Möödunud aasta juulis OÜ-lt Merisaare Autod ostetud Volkswagen kaks kuud hiljem enam ei käivitunud. Kui klient pöördus remonditöökotta, tuvastati mootoririke.

Saanud teada, millega ostetud auto puhul silmitsi seista tuleb, pöördus klient müüja poole. Klient soovis, et müüja sõiduki tagasi võtaks ning remondikulud hüvitaks, kuid Merisaare Autodest öeldi, et neil puudub sõiduki ees igasugune vastutus.

Põhjendus kõlas umbes järgmine, et kuna tarbijale müüdi korras sõiduk ning kauplejal puudus igasugune info selle kohta, et sõiduki mootor on puudusega, ei lasu neil vastutust. Seega keeldus kaupleja nii sõiduki parandamisest kui ka tagasi ostmisest.

Tarbija pöördus sõiduki remondi teostamiseks remonditöökotta Soomes ning esitas komisjonile tõendi, milles remonditöökoda kirjeldab sõiduki mootori viga. Rikke põhjus on varasem ebakvaliteetne mootoriremont.

Sõiduki remondi majanduslikult ja tehniliselt parim viis oli sellele teise kasutatud mootori paigaldamine. Mootori ostmise hind oli 4200 eurot, töö hind 2515 eurot, puksiiriteenus 250 eurot, 210 tasu ülevaatuse eest, 182 eurot tolliteenusega seotud trahv.

Merisaare Autode esindaja: kuna sõiduk oli üleandmisel korras, on kaebus alusetu

Kaupleja vaidleb kaebusele vastu, leides, et kuna sõiduk oli üleandmise ajal korras, siis vastas see järelikult lepingutingimustele ning kaebus on alusetu. Kaupleja väitel ei vastuta ta tekkinud kahju eest, kuna tal ei olnud võimalik mootori viga teada ega ette näha.

Seotud lood:

Klient pöördus edasi tarbijavaidluste komisjoni. Komisjon tegi selgeks, et müüja vastutab lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on olemas ostjale kauba üleandmisel, isegi kui juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek lepiti kokku varasemaks ajaks.

Antud sõidukil oli ebakvaliteetselt parandatud mootor, mis tingis mootori purunemise pärast sõiduki tarbijale loovutamist. Komisjoni hinnangul ei ole see tähtis, et auto anti tervena kliendile üle ning isegi kui müüja ei teadnud mootoririkke tekkimise võimalikkusest, võttis ta selle riski ja müüs kliendile auto.

Tulenevalt võlaõigusseadusest peab üleantav asi vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Antud sõiduk ei olnud lepingutingimustele vastav. Tarbija ostis kasutatud sõiduki ja pidi eeldama, et sellel võib olla kasutamisest tekkinud kulumist. Samas ei saanud ega pidanud kasutatud sõiduki tarbija eeldama, et sõiduki mootor on remonditud nii, et see kahekuulise kasutamise järel laguneb.

See oli sõiduki puudus, mis oli olemas sõiduki tarbijale üleandmise ajal ja niisuguse mittevastavuse eest vastutab müüja. Tulenevalt võlaõigusseaduse tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Kaupleja ei ole nõude summa osas vastuväiteid esitanud

Kuna kaupleja keeldus sõiduki remondi eest tasumast ja ise sõiduki remonti korraldamast ei olnud kauplejal alust nõuda, et sõiduki remont oleks tehtud Eestis. Komisjon hindab, et põhjendatud on sõiduki mootori ostmise, remondikulude ja puksiiriteenuse kulude hüvitamise nõue.

Komisjoni hinnangul ei ole põhjendatud trahvi hüvitamise nõue. Tarbija saanuks trahvi teistsuguse käitumise teel vältida.

Trahvi maksmine oli tarbija valik ja seda ei põhjustanud kaupleja.

Ülevaatuse tegemise kulu eest müüja ei vastuta kuna tarbija ei ole tõendanud põhjuslikku seost selle vahel, miks pidi ta seoses mootori remondiga tegema tehnilise ülevaatuse.

Otsus: tarbija kaebus rahuldada

1. Rahuldada avaldus. Mõista OÜ-lt Merisaare Autod tarbija kasuks välja 6965 eurot.

2. Komisjoni otsus täidetakse 30 päeva jooksul arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast. Kui vaidlevad pooled komisjoni otsusega ei nõustu, on neil õigus pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias