Käendaja kiirabi ehk mida peaks tegema, kui laenuvõtja oma kohustusi ei täida

 (7)
Käendaja kiirabi ehk mida peaks tegema, kui laenuvõtja oma kohustusi ei täida
Foto: Pille-Riin Pregel

Kui laps või mõni teine lähedane inimene palub oma laenu käendada või küsib, kas saaksid oma kinnisvara laenu tagatiseks panti panna, on inimesed sageli raske valiku ees - ühest küljest tahaks lähedast aidata, teisest küljest ei ole ju kunagi päris kindel, et laenuvõtja oma kohustuse täitmisega hakkama saab. Kasulik küsis pankade spetsialistidelt nõu, mida enne käendamist või tagatise andmist teadma peaks ja kuidas häda korral mõistlik käituda oleks.

Hoia laenu tasumisel silma peal

Käendamine on sama oluline otsus kui laenu võtmine. Käendaja peab täpsustama laenu tingimusi: käendatavat summat, kuumakset ja laenu perioodi, ning hindama põhjalikult oma maksevõimet ja kaaluma, kas ta on võimeline ning ka valmis võetud kohustust ise tasuma juhul, kui laenusaajal tekivad probleemid laenu tagastamisega.

Selleks, et teada saada, kas laenu tagasimaksed toimuvad vastavalt lepingus kokkulepitule, võib käendaja pöörduda panga poole.

„Soovitame olla ise aktiivne ja tunda regulaarselt huvi, kas laenulepingu täitmine toimub korrektselt. Kui laenusaajalt nendele küsimustele vastust ei saa, soovitame pöörduda panga poole. Pangale peavad olema teada käendaja kehtivad kontaktandmed, kui kontaktandmed muutuvad, siis tuleb panka muudatustest teavitada. Nii saab tagada, et pangast saadetud info alati käendajani jõuab," soovitas Danske Banki krediidivaldkonna juht Kairi Koha.

Ka Swedbank soovitab laenulepingu kohta küsida laenusaajalt või pöörduda panga poole.
Swedbanki internetipanga kasutaja näeb infot käendatava krediidi kohta internetipangas.

SEB aga küsib ka laenupuhkuse korral käendaja nõusolekut, samuti kõigiks muudeks maksekoormust mõjutavateks muudatusteks.

Danske Bank võtab probleemide ilmnemisel käendajaga ja pantijaga ühendust juba ühe kuumakse võlgnevuse korral.  

SEB saadab käendajale teate võlgnevuse kohta reeglina 21. päeval pärast võla tekkimist.

Sundmüük ei ole ainus võimalus

Juhul, kui selgub, et laenuvõtja maksete tasumisega hakkama ei saa, võib käendaja krediidisaaja eest võlgnevuse koheselt tasuda. Seeläbi saab hoiduda viivise kogunemisest ning vältida krediidilepingu ülesütlemist. Käendaja saab tasutud summad hiljem krediidisaajalt tagasi nõuda.

„Igakuiseid võlgnevuses makseid saab nõuda käendajalt samaväärselt laenusaajaga, seda ka enne kui laenuleping laenuandja poolt seoses võlgnevusega üles öeldakse ja alustatakse tagatiseks oleva kinnisasja müüki. Käendajal on oht sattuda Krediidiinfo maksehäirete registrisse kui laenuvõlglane ka juhul, kui laenusaaja laenumaksete tasumisega viivitab, käendajalt on laenuandja nõudnud nende samade maksete tasumist ja käendaja ei ole seda teatud perioodi jooksul teinud," rääkis SEB eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimas.

Oma kinnisvara laenu tagatiseks andjatel on võimalus pangaga läbi rääkides sobiva lahenduseni jõuda. Kinnisvara sundmüük on siiski äärmuslik võimalus.

Swedbanki esindaja kinnitas, et kui varaga tagatavat laenulepingut ei täideta kokkulepitud tingimustel, on koostöös pangaga võimalik leida probleemidele mõistlik lahendus ning kinnisvara sundmüük on äärmuslik valik."Pantijal on võimalus ka oma vara pangalt välja osta kokkuleppelistel tingimustel. Lahendusi on mitmeid ja erinevaid, need sõltuvad konkreetsest juhtumist ning laenusaaja/käendaja/pantija huvist pangaga koostööd teha," ütles ka Danske Banki krediidivaldkonna juht Kairi Koha.

Kas käendamisele on alternatiive? 

"Põhimõtteliselt on alati riskivabam mitte laenu võtta ja käendada, vaid püüda vajalik rahasumma säästa," tunnistas Triin Messimas, "Samas on ka käenduskohustus siiski piiratud käenduslepingus fikseeritud summaga. See tähendab, et nõue käendaja vastu ei saa kasvada sellest summast suuremaks, välja arvatud juhul, kui käendaja ise viivitab talle esitatud nõude tasumisega ja viiviseid arvutatakse juba seetõttu käendajale," selgitas Messimas.

Kairi Koha Danske Bankist oli samuti seisukohal, et alternatiiv on toetada laenuvõtjat rahaliselt.

„Vara pantida või laenu käendada tuleks üksnes nende isikute või ettevõtete osas, keda inimene teab, tunneb ja usaldab. Alternatiiv on alati ka toetada laenuvõtjat rahaliselt, et saaks tasutud vajalik omafinantseering. Nii on võimalik vältida lisatagatise seadmist. Võimalik on ka piirata pantija vastutust hüpoteegisummaga ning seada hüpoteek minimaalsele vajalikule summale. Käendamine ja pantimine on mõlemad väga tõsised kohustused, mille võtmist tuleb alati hoolikalt kaaluda," lausus Kairi Koha.

____________________________________

Mis vahe on käendamisel ja pantimisel?
Kui
käendad kellegi laenu, siis on sul juhul, kui laenusaaja võlgnevust ei
tasu, kohustus tasuda võlgnevus vastavalt käenduslepingule.

Kui
paned oma kinnisvara laenu tagatiseks panti, siis ei ole sel võlgnevuse
tasumise kohustust. Samas võib pantija võlgnevuse tasuda, kui soovib
vara sundmüüki vältida. Selleks tuleb pangaga suhelda, et edasises koostöös kokku leppida.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias