Kas muusikafestivalide korraldajad võib sularahavaba süsteemidega sult teenustasusid koorida? Tarbijakaitseamet selgitab

 (10)
Sweet Spot 2018 teine päev
Sweet Spot 2018Foto: Madis Veltman

Amet paneb paika: kas teenustasud muusikafestivalide sularahavaba süsteemidel on seaduslikud või ei?

Eile ilmus Kasulikus lugu, kus mitu Sweet Spot festivali külastanud inimest kurtsid, et süsteem ei olnud päris selline nagu nad lootsid. Nimelt ei saanud pärast käepaelale raha laadimist kõike ülejäänud raha tagasi - näiteks alla viie euro suurust summad tagastamisele ei kuulnud. Lisaks mainisid külastajad, et ka teenustasud ei tundunud neile asjakohased.

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda selgitab, et võlaõigusseaduse § 281 lõike 1 kohaselt võib ettevõtja lisaks lepingu esemeks oleva põhikohustuse täitmise eest kokkulepitud hinnale või muule tasule nõuda tarbijalt täiendava tasu maksmist kõrvalkohustuse või muu täiendava kohustuse täitmise eest üksnes juhul, kui tarbija on sellise täiendava tasu maksmise kohustust kinnitanud sõnaselgelt. "Sisuliselt tähendab see seda, et kui pooled sõlmivad näiteks müügilepingu, siis ei või tarbija tahteavaldus muu tasu maksmiseks (v.a asja müügihind) olla antud muul viisil, kui väljendatud sõnaselgelt ehk otsese tahteavaldusena. Regulatsiooni eesmärk on kaitsta tarbijat selliste lisatasude maksmise kohustuse eest, millest ta ei pruugi teadlik olla," ütles ta.

Kalda jätkas, et sama seaduse kohaselt ei tohi ettevõtja nõuda tarbijalt konkreetse maksevahendi kasutamise eest kõrgemat tasu, kui ta vastava maksevahendi kasutamise eest ise tasub. "Säte on mõeldud selleks, et kaitsta tarbijaid ettevõtja poolt täiendava tasu nõudmise eest konkreetse maksevahendi kasutamisel," sõnas Kalda.

Seotud lood:

"Tarbijalt on lubatud nõuda vaid sellise kulu hüvitamist, mida ettevõtja ise maksevahendi kasutamise eest maksab. Maksevahendi kasutamise kulu all peetakse silmas eeskätt tehingutasusid. Selle kulu alla ei peaks lugema kaudseid kulusid, näiteks administratiivsed kulud."

"Keelu rikkumine ei too iseenesest kaasa tehingu tühisust vaid ainult selle osa tühisuse, mis on seadusega vastuolus. Kokkuvõttes tähendab see seda, et kui tarbija on tasu ettevõtjale juba ära maksnud, on ettevõtja alusetult rikastunud ning tarbijal on õigus tasu ettevõtjalt alusetu rikastumise sätete alusel tagasi nõuda," lõpetas Kalda

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias