Kolmandik eestlastest leiab, et kaubanduskeskused pole piisavalt turvalised

 (3)
Kolmandik eestlastest leiab, et kaubanduskeskused pole piisavalt turvalised
Tanel Meos

Elektri juhtseadmete tootja Eaton tellitud uuringust selgub, et 35% eestlastest arvavad, et elektri- ja evakuatsioonisüsteemid võiksid kaubanduskeskustes turvalisemad olla, 25% arvas sama kontserdikohtade kohta ning 22% olid mures kinode pärast.

„Näeme enda praktikast, et paraku on regulatsioonide täitmine Eesti avalikes hoonetes tihti puudulik ning ei taga alati inimeste ohutust. Seaduse järgi peaks tuleohutuspaigaldisi regulaarselt kontrollima ja hooldama, tegelikkuses täidavad neid nõudeid täiemahuliselt vaid mõned hoonete valdajad. Nii kaua, kuni tuleohutuspaigaldistel ei ole automatiseeritud kontrollsüsteeme, tehakse järelevalvet osaliselt või puudulikult,“ ütles Ragnar Roos, Eaton Baltimaade esindaja.

Uuringust selgub samuti, et 13% inimesi teavad enda arvates täpselt, mida hädaolukorras avalikus kohas mis tahes juhtumi puhul teha. 64% vastanutest arvasid, et nad teavad, mida hädaolukordade puhul teha. 5% inimestest ei tea mida teha ning 11% ei tea mida teha, kuid nad tahaksid sellest rohkem teada. 24% inimestest arvavad, et kõikides avalikes kohtades on turvaline olla.

„Isegi, kui hoones on kõik turvanõuded täidetud, vastutavad inimesed enda turvalisuse eest eelkõige ise. Soovitan kõigil avalikes kohtades viibides alati pöörata tähelepanu sellele, kuidas on võimalik ohutult ja kiiresti sellest kohast häda korral lahkuda,“ rõhutas Roos

„Mida nõudlikumad me ise oleme enda ohutuse tagamise mõttes, seda turvalisemalt saame end avalikes kohtades tunda. Kui te näete, et mõnes avalikus kohas on evakuatsiooniväljapääsud ja evakuatsiooniteed puudulikult märgistatud või ei ole leitavad, andke sellest kindlasti hoone omanikule teada,“ lisas Ragnar Roos.

Uuringust selgub samuti, et 22% inimestest tunnevad end küll kodus turvaliselt, kuid ei arva, et avalikes kohtades oleks elektriohutuse ja evakuatsiooniteede eest piisavalt hoolt kantud. 58% tunnevad end turvaliselt nii kodus kui ka avalikes kohtades.

Eatoni tellitud uuringus osales 701 16-69-aastast inimest. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui turvaliselt tunnevad Eesti elanikud end elektriohutuse ja evakuatsiooni aspektides avalikes hoonetes ja enda kodudes.

Target
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias