Rain Sepp: tarbimislaenu väljasuretamine ei vähenda inimeste vajadust teenuse järele

 (36)
Rain Sepp, Credit24 tegevjuht
Rain Sepp, Credit24 tegevjuhtFoto: Credit24

Kiirlaenufirma Credit24 tegevjuht Rain Sepp kirjutab arvamusloos, et tarbijakrediidi valdkond vajab kindlasti tõhusamat järelevalvet, kuid peab kaaluma, millises järjekorras reegleid kehtestatakse. Samuti leiab Sepp, et kiirlaenu kui teenuse väljasuretamine ei ole lahendus, sest see ei elimineeri inimeste vajadust kiire raha järele. 

Meie eesmärk on pakkuda teenust, mida tarbija vajab, mitte tekitada inimestele probleeme. Oma aastatepikkuse kogemusega, oleme nii läbimõeldud seadusandluse kehtestamise kui ka klientide kaitsmiseks igati valmis omalt poolt kaasa aitama. Ettevõtjana tunneme ka vastutust selle hulga inimeste ees, kes sattuvad võlanõustajate vastuvõtule, kuid täna on kahjuks vähe neid vahendeid, millega seda olukorda parandada.

Tähelepanu sissenõudmiskuludele

Kindlasti vajab tarbijakrediidi valdkond täpsemat reguleerimist ja tõhusamat järelvalvet. Turuosalisena pean oluliseks, et seadusemuudatuste järjekord oleks aga võimalikult loogiline, tõhus ja ka osapooltele arusaadav. Tähtis on siinkohal läbimõeldud tegutsemismudel, kus esmajoones tuleks pöörata tähelepanu tarbimislaenu lepinguid puudutavatele kõrvalnõuetele ja võla sissenõudmiskuludele. Tänaseid sotsiaalseid tagasilööke ei tekita mitte niivõrd tarbimislaenu tagasimaksed, kuivõrd erinevad kõrvalnõuded, juhul kui laenu võtnud inimene on jäänud võlglaseks. Tihti rakenduvad sellisel juhul ebaproportsionaalselt suured rahalised sanktsioonid ja võla sissenõudmistasud, mille maksmisega inimene hiljem enam toime ei tule.

Jälgin suure huviga ettepanekuid ja arutelu tarbimislaenu pakkuvatele ettevõtetele litsentsi kehtestamise ja  järelevalve tõhustamise teemal, olles valmis ka ise kindlasti kaasa mõtlema. Ka täna omab meie ettevõte eri riikides tegutsedes erinevaid litsentse, kus nt Soomes on meie tegevus allutatud hiljuti kohandatud seadustele ja Leedus kohaliku keskpanga järelevalvele. Valdkonna litsentseerimine ja tõhus kontrollimine aitaks kaasa ka kogu tarbimislaenusektori maine paranemisele, kuna antud hetkel võrreldakse kõiki lühilaenu väljastavaid ettevõtteid ja erinevaid ärimudeleid sama mõõdupuu järgi. Kogemusele tuginedes võin ka väita, et kontrollorgani määramine antud sektoris korrastaks ja kujundaks turgu oluliselt.

Hinnakontrolli poolt, reklaamikeelustamise vastu

Olen sisuliselt nõus ka tsiviilkohtumenetluse eelnõu muudatusega ja hinnakontrolli kehtestamise vajadusega. Siinkohal ei tohiks aga siduda krediidi kulukuse määra ülempiiri pankade poolt pakutavate tarbijakrediitide hinnaga, vaid sätestada eraldi fikseeritud piirmäär. Kindlasti peaks hinnakontroll hõlmama ka kõiki laenusummasid, kus kasu ei tooks piiri seadmine vaid fikseeritud laenusummani, mida kinnitas ka Tarbijakaitseameti konverentsil ettekande teinud TÜ tsiviilõiguse dotsent Karin Sein.

Esmajärjekorras ei tuleks alustada reklaamiseaduse muutmisest. Antud juhul annaks finantsreklaamide piiramine tugeva tagasilöögi - reklaami keelustamine või selle olulisel määral piiramine mõjutaks konkurentsivabadust ja näiteks ka uue ja odavama toote turule toomist, juba tuntud kaubamärgi alt. Eesti turusituatsiooni arvesse võttes, kus neli kommertspanka jagavad 90 protsenti turust, omades oma kodulehti oluliste meediakanalitena reklaami edastamiseks, tekitaks see situatsiooni, kus tänu konkurentide piiratud reklaami tegemisele, aitaks see veelgi kaasa pangamonopolide kinnistamisele Eestis.

Teenuse kadumine ei vähenda nõudlust

Prioriteediks ei tohiks seada tarbimislaenu kui teenuse väljasuretamist, sest see ei elimineeri inimeste vajadust selle teenuse järele. Tõsi ju on, et nõudlus ei kao kuhugi, me saame vaid reguleerida pakkumist. Täna on tarbimislaenu kasutanud pea kolmandik Eesti tööealisest elanikkonnast, nendele, kindlasti märkimisväärsele hulgale inimestele, on meie pakutav toode vajalik ja ka sobiv lahendus. Valdav osa nendest klientidest maksab ka oma laenumakse õigeaegselt tagasi.

Tarbimislaenu valdkonda puudutava seadusandluse muutmine ja järelevalve rakendamine on kindlasti vajalik ja heameel, et sellele teemale nii suures mahus tähelepanu pööratakse. Kuid minu hinnangul oleks mõistlik veelkord kaaluda, millises järjekorras reegleid kehtestada. Usun, et tulevikus toimiva regulatsiooni kujundamiseks on lisaks meie ettevõttele nõus oma kogemusi ja nõu jagama ka teised turuosalised.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias