Tallinn kehtestaks tõukeratta suurimaks liikumiskiiruseks 20 km/h

 (30)
Bolti uued tõukerattad
Foto on illustreerivFoto: Margus Pahv

Tallinna linnavalitsus palub justiitsministril lisada liiklusseadusesse tõukerattaga liiklemise regulatsioon, sest praegu ei ole teised kergliiklejad suurt kiirust arendavate elektritõukerataste eest piisavalt kaitstud. Tõukeratta maksimaalseks sõidukiiruseks pakub linn 20 km/h.

Abilinnapea Andrei Novikov tõdes, et transpordi valdkonnas areneb tehnoloogia palju kiiremini kui sedasama tehnoloogiat kasutada võimaldav seadusandlus, kirjutab ERR.

"Viimastel aastatel on liiklusseadust kohaldatud nii tasakaaluliikurite kui pakirobotite tarvis. Tänane murekoht on aga uueks trendiks muutunud elektritõukerataste regulatsiooni puudumine," nentis Novikov kirjas justiitsministrile.

Praeguse liiklusseaduse kohaselt tuleb tõukerattal liiklejale kohaldada jalakäija kohta käivaid sätteid - ka tõukeratast kasutav liikleja loetakse jalakäijaks. Tõukeratta legaaldefinitsioon liiklusseaduses aga puudub. Ka ei reguleeri liiklusseadus elektritõukeratastega seonduvat.

"Tallinna linn on seisukohal, et liiklusseadust on vajalik muuta selliselt, et elektritõukerataste kasutamisele seatakse tasakaaluliikuri juhile sätestatuga sarnased piirangud. Kõnealune muudatus aitaks tagada jalakäijate ohutuse kõnniteedel," ütles Novikov.

Seotud lood:

"Turvalisuse tagamiseks oleks samuti mõistlik täiendada nõudeid selliselt, et kiivri kandmise kohustus laieneks ka alla 16-aastasele elektritõukeratturile."

Märgitud muudatuste tulemusena kohalduks ka tõuke- ja elektritõukeratturitele keeld kõnniteel, jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel sõites jalakäijat ohustada või takistada ning kohustaks neid jalakäija vahetus läheduses sõitma jalakäija tavakiirusega.

Loe refereeritud artiklit ERRi portaalis.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias