Tuntud brändi külmkapi ostnud klient sai elektroonikapoelt tünga

 (62)
Tuntud brändi külmkapi ostnud klient sai elektroonikapoelt tünga
Foto: Vida Press

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus klient, kes ostis Õismäe Kodumasinad OÜ-st Whirpooli külmiku hinnaga 279 eurot. Klient avastas, et külmiku uks oli ebatasane ja muljutud. Kaupleja ei nõustunud toodet asendama, viidates võimalusele, et defekti võis tekitada ka klient ise.

Avalduse kohaselt ostis klient Õismäe kodumasinatest külmiku Whirpool BLF 81210X hinnaga 279 eurot. Samas sõlmis tarbija ostu finantseerimiseks laenulepingu.

Tarbija avas külmiku pakendi ja selgus, et külmiku alumisel uksel on pind ebatasane ja muljutud. Külmiku ostmisel avati pakend osaliselt ja kontrolliti, kas see töötab vooluvõrgus. Kuna ostetud külmik oli pakitud, siis tarbija külmiku seisukorda täpsemalt ei uurinud, vaid tutvus kõrval seisnud sama mudeliga.

Müügilepingu sõlmimisel tarbijat toote puudustest ei teavitatud. Tarbija pöördus kaupleja poole.

Kodumasinate pood kliendi pretensiooni külmiku ukse vahetamiseks ei rahuldanud.

Tarbija nõuab külmiku ukse vahetamist või külmiku eest makstud rahasumma tagastamist.

Pood esitas omakorda tarbijakatseametile kirjalikud selgitused tarbija avalduse kohta. Õismäe kodumasinate esindaja selgitas, et kaupleja müüb ka tooteid, mis on uued, kuid võivad olla välise defektidega. Ostja peab enne ostu veenduma, et ta teeb toodet ostes õige valiku.

Kuna saalis on palju masinaid, siis ei pruugi müüja kohe peast osata öelda, kas ja kus on tootel väline defekt. Seetõttu palub müüja kliendil endal kodumasin üle vaadata, kui klient soovib.

Kokkuvõtvalt leidis kaupleja, et tarbija oli kohustatud külmiku enne ostmist hoolikalt üle vaatama, kuid võis defekti ka ise tekitada.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Komisjon, hinnanud kogutud tõendeid leidis, et tarbija avaldus külmiku ukse vahetamiseks kuulub rahuldamisele. Seaduse kohaselt on tarbijal õigus saada pakutava kauba kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks. Sealhulgas on tarbijal õigus saada teavet ostetava kauba puudustest.

Nähtuvalt tarbija avaldusest ja kaupleja selgitustest külmiku ukse puudustest tarbijat ei teavitatud. Ukse puudusi ei seatud müügilepingu tingimuseks. Vastavuses võlaõigusseadusega vastutab müüja tarbijalemüügi korral asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Kui kaupleja soovis vabaneda lepingutingimustele mittevastavusest tulenevast nõudest, oleks ta pidanud tõendama, et külmik vastas lepingutingimustele selle ostjale üleandmise ajal. Esitatud kirjalikes selgitustes kaupleja möönab puuduse olemasolu külmiku tarbijale üleandmise ajal.

Kaupleja väide külmiku vigastuse tekkimisest tarbija tegevuse tulemusena on oletuslik. Võlaõigusseaduses sätestatakse, et kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastavaga. Seaduse kohaselt on tarbija õigustatud nõudma kauplejalt tema kohustuste täitmist. Kaupleja ei ole tarbijaga sõlmitud müügilepingut oluliselt rikkunud seaduse tähenduses, seega ei ole tarbija õigustatud lepingust taganema võlaõigusseaduse alusel.
Target
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias