Tuntud keemiline puhastus tegi rätsepalt tellitud õhtukleidile 1:0

 (24)
Tuntud keemiline puhastus tegi rätsepalt tellitud õhtukleidile 1:0
Foto: Vida Press

Täissiidist valge käsitööna valminud õhtukleit leidis oma otsa SOL-i keemilises puhastuses, kust klient selle kokku tõmbununa tagasi sai.

Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitanud klient märkis, et ta viis ühe korra seljas olnud täissiidist pika valge õhtukleidi keemilisse puhastusse, mida kanga hooldusjuhendi järgi olla lubatud vaid keemiliselt puhastada. Pesemine aga olla keelatud. Klient kahtlustab, et just viimast puhastusmeetodit kleidil rakendati.

Kui kleit puhastusest naasis, oli kangas kokku tõmbunud ning säravvalge värv tuhmunud. Kleit, mis valmistati rätsepatööna täpselt kliendi mõõtude järgi, oli igalt poolt 8 sentimeetri jagu väiksem.

Klient esitas SOL-i pesumajale pretensiooni kleidi maksumuse hüvitamiseks, millest kaupleja keeldus.

Pesumaja omakorda viitab aga Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo OÜ hinnangule, mille kohaselt ei ole teenuse pakkuja tootjapoolset juhist kleidi hooldamiseks rikkunud; kangas on küll vähesel määral kokku tõmbunud, kuid kokku tõmbumine alla 4 protsenti on lubatud ja toote nõuetekohasel triikimisel on mõõtude taastamine võimalik.

Klient aga eksperdi järeldustega ja SOLi seisukohaga ei nõustu ning leiab, et kleiti on hooldusjuhendit eirates hoopis pestud, mitte keemiliselt (kuivalt) puhastatud.

Kaupleja võttis kleidi tagasi ja üritas triikides seda venitada, mis andis juurde vaid 1.5-2 cm. Kangas, millest kleit valmistati, tõmbub kokku pesemisel, mitte keemiliselt töötlemisel. Oma väite tõendamiseks esitas tarbija kaks kleidikanga proovilappi, millest üks on keemiliselt puhastatud ja teine pestud ning nende erinevus on ilmne.

Seotud lood:

Tarbija esitas ka kleidi valmistanud Marimo Fashion OÜ selgituse, milles märgitakse, et kuna kangas eelnevate testide käigus keemilises puhastuses kokku ei tõmbunud, ei oleks saanud seda juhtuda ka kleiti keemiliselt puhastades.

Kleidiomanik leiab, et kleit on rikutud ja kandmiseks sobimatu, mistõttu nõuab, et kaupleja hüvitaks talle rikutud kleidi väärtuse summas 447,20 eurot.

SOLi pesumaja leiab aga, et ei ole lepingutingimusi rikkunud ja tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata. Kleiti puhastati kaupleja selgituse kohaselt hooldusjuhendi kohaselt ning ekspert ei tuvastanud keemilise puhastuse töökoja süül tekkinud defekte.

Kaupleja vaidles tarbija avaldusele vastu ja kinnitas, et kleiti puhastati hooldustingimustele vastavalt. Eksperdi hinnangul on kõnealuse kleidi kanga kokku tõmbamise tase 2-3 protsenti, mis ei ületa normi (4 protsenti).

Tarbijavaidluste komisjon kuulas ära poolte ja kleidi valmistanud Marimo Fashion OÜ esindaja seletused, uuris asjas kogutud kirjalikke materjale ning tõendeid kogumis hinnates, leiab, et tarbija avaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Kleidil oleva juhise kohaselt on lubatud keemiline puhastus perklooretüleeniga tavareźiimis ja triikimine temperatuuril +110; pesemine, valgendamine ja trummelkuivatus on keelatud. Kaupleja kinnitas, et ei ole tootja sätestatud puhastusrežiimi rikkunud. Komisjon tuvastas asja materjalide põhjal vastupidist.

Kliendi avalduse kohaselt sai ta keemilisest puhastusest tagasi kleidi, mis oli igalt poolt oluliselt väiksemaks jäänud. Tarbija väidet kinnitavad fotod. Esimesel fotol kannab tarbija kõnealust kleiti enne selle keemilisse puhastusse andmist, ja teisel fotol pärast kleidi kättesaamist keemilisest puhastusest.

Teiselt fotolt nähtub, et kleidi varrukas on varasemaga võrreldes tunduvalt lühem, kleidi seelikuosa all ääres paistab välja voodrikangas ning kleit tundub ka kitsam olevat.

Esitatud tõenditega on komisjoni hinnangul tõendatud lepingu rikkumine SOLi pesumaja poolt ning tarbijal kaupleja tegevuse tagajärjel kahju tekkimine. Seaduse kohaselt on kahju hüvitamise eesmärgiks kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud.

Selle sätte alusel tuleb kahjuhüvitise suuruse määramisel lähtuda puhastusteenuse osutamise eelsest kleidi väärtusest 447,20 eurot.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias