ÜLESKUTSE | Lugeja, esita oma küsimus tuludeklaratsiooni esitamise kohta ja ametnik vastab

 (47)
Maksu- ja Tolliamet
Maksu- ja TolliametFoto: Ilmar Saabas

Sel laupäeval algab tuludeklaratsioonide esitamine maksu- ja tolliametile, mis tekitab kindlasti mõne küsimuse. Esita enne tuludeklaratsiooni esitamist enda küsimus ja saa vastus maksu- ja tolliameti spetsialistilt.

Hea lugeja, esita oma küsimus tulude deklareerimise kohta loo kommentaarides või kirjuta kasulik@delfi.ee.

Vastused teeme teatavaks reedel kell alates kella 10.00st Kasulik.ee lehel. Siis saab ka jooksvalt küsida ning täpsustavaid küsimusi esitada!

Oluline teada

Tulude deklareerimine algab 15.02 elektrooniliselt ja 17.02 paberil. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26.02 elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1.10.

Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

Enne tuludeklaratsiooni esitamist tasub veenduda, kas üldse on vajadus deklaratsiooni esitada. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle aastane tulu ei olnud üle 6000 euro, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu ning kellel ei ole kasutada maksusoodustusi.

Seotud lood:

Tulumaksu ei tule juurde maksta siis, kui aasta jooksul on maksuvaba tulu arvutatud õigesti, ei ole olnud väärtpaberitehinguid ega sissemakseid-väljamakseid investeerimiskontolt nagu ka lisasissetulekuid (nt üüritulu, vara müügist saadud tulu), millelt maks tasutaksegi alles tuludeklaratsiooniga. Seda, kas maksuvaba tulu on õigesti arvutatud, saab ise üle kontrollida, logides sisse e-MTAsse, valides vasakust menüüst „Registrid ja päringud“ ning sealt „Minu sissetulekud“.

Peamised muudatused tuludeklaratsiooni esitamisel

  • Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on kuu aega hiljem ehk 30. aprill.
  • Tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg on sellest aastast kõigile üks – 1. oktoober.
  • Tuludeklaratsioonis on näha ka ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu – see läheb kogu tulu arvestusse ehk mõjutab maksuvaba tulu. Kuid ettevõtluskonto kaudu tasutud tulumaksust mahaarvamisi teha ei saa ning seda ei tagastata.
  • Maksustatud tulu hulgas on tänavu ka 7% protsendiga maksustatud dividendid. Seda juhul, kui dividendimaksjast Eesti äriühingule kohaldus soodusmaksumäär (14%), sest sel juhul tuli füüsilisele isikule makstavatelt dividendidelt 7% tulumaksu kinni pidada.
  • Tagasisaadava tulumaksu või osa sellest saab soovi korral e-MTAs annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Valida saab kuni kolm annetuse saajat. Pärast tulumaksu tagastust, ehk annetuse raha ülekandmist, seda enam tagasi võtta ei saa.
  • Kui Euroopa Majanduspiirkonna riigi resident (ehk Eestis mitteresident) esitab tuludeklaratsiooni, saab ta lisaks maksuvabale tulule 2019. aasta osas kasutada ka muid mahaarvamisi. Need võetakse arvesse selles proportsioonis, mis vastab tema Eestis teenitud tulu proportsioonile kogu maailma tulust.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias