Vaata, millistel juhtudel kindlustusfirmast vähimatki kasu pole

 (13)
Olev Raudsepp
Foto: Hendrik Saarnak

Kindlustuskaitse valikul on kõige olulisem teha endale selgeks, milliseid kahjusid konkreetne kindlustusandja ei hüvita, kirjutab portaal minuraha.ee.

Kindlustuslepingu sõlmides annab kindlustusfirma tavaliselt ülevaatliku loetelu riskidest, mida leping katab. Tagaplaanile võib jääda aga loetelu neist asjust, mida kindlustus ei korva.

Enamikele on selge, et tahtlikult tekitatud või lavastatud õnnetused ja vargused on kindlustuspettus ning neid kindlustus ei korva. Samuti ei hüvitata kahju ja vigastusi, mis tekkisid enne kindlustuslepingu sõlmimist või mille tekkimine oli selle sõlmimisel ilmne.

Tingimustes on alati loetletud ka välistused, mille puhul reaalne kahju on küll lepingu kehtivuse ajal tekkinud, kuid mida kindlustusandja siiski ei hüvita. Paraku ei piisa kõigist välistustest ülevaate saamiseks ainult ühe kindlustusseltsi tingimuste läbitöötamisest, kuna erinevate kindlustusseltside mõisted ja tingimused üldjuhul ei kattu.

Välistused on reeglina kindlustustingimustes eraldi välja toodud. Kui teave välistuste kohta ei ole iseseisvalt leitav või peaks tekkima küsimusi välistuste kohta, siis tuleks pöörduda kindlasti kindlustuspakkumise teinud kindlustusmaakleri, - agendi või kindlustusseltsi poole täiendavate selgituste saamiseks.

Näiteid, mida erinevad kindlustusseltsid loevad kahju hüvitamisel välistusteks:

Seotud lood:

Kodukindlustus. Mõne kindlustusseltsi tingimustes on välistatud igasugune jää või lume raskusest tekkinud kahju hüvitamine, samas kui mõnel teisel kindlustusseltsil on lisatingimus, et jää ja lume raskusest põhjustatud kahju kuulub hüvitamisele üksnes siis, kui kahjustada saanud ehitis oli püstitatud nõuetekohaselt ja ehitusloa alusel.

Enamik kindlustusseltse välistavad kahju hüvitamise, kui selle põhjuseks on kas otseselt või kaudselt vibratsioon, mõni kindlustusselts lubab vibratsioonist tekitatud kahju siiski hüvitada, tingimusel, et vibratsiooni tõttu on tekkinud hoones varing ning see muutub kasutuskõlbmatuks.

Kaskokindlustus. Üheselt mõistetav on kahju hüvitamise välistamine, juhul kui õigusaktides toodud ajavahemikul ei ole järgitud nõuet kasutada sõidukil talverehve. Sama välistus võib olla teise kindlustusseltsi tingimustes sõnastatud hoopis üldisemalt, näiteks, et kahju ei kuulu hüvitamisele, kui auto tehnoseisund ei vasta kindlustuslepingu ja/või õigusaktide nõuetele.

Reisikindlustus. Mõne seltsi kindlustustingimustes on kirjas, et reisile hilinemist ei hüvitata, kui põhjuseks on näiteks tiiburlaeva või saarte vahel reisijate vedu teostava praami mitteväljumine halbade ilmastikuolude tõttu.

Pagasi kaotsiminekul on osa kindlustusseltse valmis hüvitama pagasis olnud ravimite ja prillide maksumuse, osad aga mitte.

Seega tuleks mitme kindlustuspakkumise vahel valikut tehes kindlasti tutvuda ka välistustega, et kõik Sinu jaoks olulised riskid oleksid kaetud.

Lisaks vaata kindlustuslepingu sõlmimiseks kasulikke viiteid siit.

Artikkel ilmus portaalis minuraha.ee.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias