Väikelinna autopoest ostetud Mercedes andis kaks nädalat pärast ostu otsad

 (224)
Väikelinna autopoest ostetud Mercedes andis kaks nädalat pärast ostu otsad
Foto: Wikipedia

Möödunud aasta mais ostis tarbija Mercedes Benz C200 CDI Võru Autopoest. Auto maksis 3075 eurot.

Selle ostmiseks tasus tarbija kauplejale sularahas 350 eurot ning ülejäänu osas finantseeris tehingut laenufirma.

Kahe nädala pärast auto ei käivitunud ja tarbija tagastas selle autopoodi, kust ta auto ostis. Ta esitas kauplejale ühtlasi nõude auto parandamiseks ja starteri remondi hüvitamiseks ning treileri kulude hüvitamiseks.

Kaupleja vastas, et ei näe ette mis 13 aastat vana autoga juhtuda võib, seda enam, et asi on küttesüsteemis. Kaupleja soovitas tarbijal võtta ühendust auto eelmise omanikuga. Kuna kaupleja puudusi ei kõrvaldanud, viis tarbija selle remonti Autoteh OÜ-sse. Starteri parandamise ja diagnostika eest tasus ta 396 eurot.

Vaatamata starteri vahetusele sõiduk ei käivitunud. Autoteh OÜ tuvastas, et mootoris oli õli ja õlifilter olid pikka aega vahetamata, mistõttu õli oli muutunud tahkeks. Mootori liikuvad ja õlitust vajavad osad olid saanud kahjustada ja vajasid vahetamist. Autoteh OÜ esialgse remondikalkulatsiooni järgi pidi remondi maksumus jääma vahemikku 1706 - 2256 eurot, mis sõiduki väärtust arvestades ei olnud otstarbekas.

Septembris esitas tarbija kauplejale lepingust taganemise avalduse ja 684,72 euro (remont 396,00 eurot + sõiduki maksumusest enammakstud 288,72 eurot) hüvitamise nõude.

Kaupleja keeldus tarbija nõuet rahuldamast. Seda põhjendas kaupleja järgmiste argumentidega:

Seotud lood:

- tarbija teostas enne ostmist sõidukile ülevaatuse tema valitus autotöökojas. Tarbija oli teadlik auto vanusest ja ei olnud õigustatud eeldama, et 13 aasta vanusel autol on uue auto omadused ja seisukord

- kaupleja müüs sõiduki maaklerina ja ei vastuta tekkida võivate vigade eest. Millal ja kui palju on tarbija tasunud oma lepingu põhiselt Väikeliising Eesti OÜ-le ei puutu kauplejasse

- kaupleja ei ole sõlminud müügilepingut tarbijaga. Tarbija sõlmis müügilepingu Väikeliising Eesti OÜ-ga

- puuduvad tõendid selle kohta, et tarbija poolt on sõidukit kasutatud õigesti. Kaupleja soovitas tarbijal esitada oma pretensioonid sõiduki endisele müüjale. Kaupleja hinnangul on tarbija nõue alusetu ja põhjendamatu ning esitatud vale osapoole vastu.

Kaupleja on seisukohal, et ta osales müügitehingus maaklerina, esindades müüjat.

Tarbija arvates on kohatu kaupleja seisukoht, et sõiduk oli tehniliselt korras, kuna tarbija lasi selle enne üle vaadata. Ülevaatuse käigus sõidukile diagnostikat ei tehtud, mootorit lahti ei võetud ning tarbijal ei olnud võimalik kindlaks teha, et sõiduk oli oluliste puudustega.

Kuna tarbija tagastas auto kauplejale 13. päeval pärast müügitehingut, siis pidi kauplejal tõendama autoga seotud probleemid.

Tarbija soovib ostuhinna tagastamist, remondiarve hüvitamist ning kuni otsuseni vahendajale tasutud intresside väljamõistmist vastavalt maksegraafikule.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Kuna kaupleja ei tasunud tarbijale starteri remondiga tehtud ja eelnevalt ära märgitud kulutusi, siis ei ole tarbijal alust arvata, et kaupleja hüvitaks tarbijale sõiduki mootori remondiga seonduvad kulutused.

Tarbija tegi kulutused sõiduki parandamiseks tasudes Autoteh OÜ-le sõiduki starteri remondi eest tasutud 396,00 eurot ja oli kohustatud vahendajale tasuma intressi vastavalt maksegraafikule, mis seisuga 07.02.2017 on 429, 07 eurot. Maksegraafiku järgi on sõiduki jääkmaksumus 07.02.2017 seisuga 2049, 03 eurot ning tarbija on tasunud otsuse ajaks kokku 350,00 + 8 x 138,13= 1455, 04 eurot. Iga kuu 12ndal kuupäeval on tarbija kohustatud vahendajale sõiduki eest maksma vastavalt maksegraafikule 138,13 eurot. Tasutud intressid ja tulevikus makstavad intressid on kahju, mille kaupleja on tarbijale tekitanud sellega, et müüs tarbijale läbi vahendaja oluliste puudustega sõiduki, mille tõttu ei ole tarbija saanud sõidukit kasutada, kuid on kohustatud vahendajale maksma sõiduki eest igakuiselt maksegraafiku alusel osamakseid.

Komisjon otsustas tarbija avalduse rahuldada. Selle kohaselt mõistab välja Võru Autopoelt sõiduki maksumuse 3075 eurot vahendajale tasutud intressid summas 429, 07 eurot ning sõiduki remondi maksumus summas 396 eurot. Kokku 3900, 07 eurot..

Komisjoni otsus tuleb täita 30 päeva jooksul arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast.
Target
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias