Sisukord
Enim kasutatud

Teadus

Füüsika: kiirus

Valemid

  • Ühtlase liikumise liikumisvõrrand (m)

  • Ühtlaselt kiireneva liikumise liikumisvõrrand (m)

  • Teepikkus (m)

  • Kiirus(m/s)

  • Vabalangemine (m)

  • Kiirendus (m/s2)

  • Kesktõmbekiirendus (m/s2)

  • kesktõmbejõud (N - njuuton)

  • Pöördenurk (rad - radiaanid)

  • Nurkkiirus (rad/s)