FOTO | Viru keskuse külastajad imestavad: mis põhjusel salvestab naiste WC-s toimuvat turvakaamera?

 (89)
Viru keskuse naiste WC lagi, kus vasakul üleval kaamerat näha
Viru keskuse naiste WC lagi, kus vasakul üleval kaamerat nähaFacebook

Külastajate väitel on see imelik, aga Viru keskuse juhi sõnul on kaamera kuritegude ära hoidmiseks ning kõik seadusega kõik kooskõlas - pealegi, kaamera on suunatud vaid eesruumi kraanikausile.

Venekeelses sotsiaalmeedias on levimas foto Viru keskuse naiste tualettruumist, kus üks külastaja märkas, et laes on filmimas kaamera.

Foto peale läks lahti pikk arutelu. Mõned arvasid, et kaamera paigutamine sellisesse kohta on privaatsuse rikkumine, teised aga seda, et kuritegude ära hoidmiseks on see vajalik. Tekkis ka küsimus, kas kaamera on päris või keegi on naljaga võlts-kaamera lakke pannud.

Viru keskuse juht Ants Vasar selgitab, mille jaoks kaamera on mõeldud

Kaamera ei ole sinna nüüd paigaldatud, vaid on seal olnud aastaid ning on vajalik külastajate turvalisuse tagamiseks.

Meie veendumusel on kasutatav turvaabinõu ei riku isikute privaatsust ja eraelu puutumatust ülemäära ning teenib üksnes avalikult kasutatavas kohas turvalisuse tagamise eesmärki. Tulenevalt Viru keskuse eripärast võrreldes teiste kaubanduskeskustega (asukoht linna peamises ühistranspordiliinide sõlmpunktis ja linna südames, väga kõrge külastatavus), on siinne turvarisk tavapärasest oluliselt suurem.

Viru keskuse tualetid koos eesruumidega on keskuse ülejäänud üldkasutatavatest aladest ustega eraldatud, seetõttu on nendes ruumides isiku-ja varavastaste (kuri)tegude õigeaegne tuvastamine ning adekvaatselt reageerimine oluliselt raskendatud. Tualettide eesruumides on korduvalt aset leidnud ning ilmselt leiavad ka tulevikus aset isikuvastased ründed, varavastased (kuri)teod ja avaliku korra rikkumised, mis ohustavad isikuid ennast, teisi keskuse külastajaid, keskuse ja külastajate vara. Jälgimisseadmeteta pole tualettide eesruumides vastava territooriumi suletuse tõttu võimalik neid ohtlikke olukordi õigeaegselt tuvastada ja neile adekvaatselt reageerida.

Seotud lood:

Eesruumi näol on tegemist avalikult kasutatava alaga (kaamera on suunatud kraanikaussidele ning uksele), kus viibib samaaegselt palju inimesi ja kus isikul puudub eeldus, et ta saab seal teha privaatselt oma toiminguid. Kätepesu ei ole sedavõrd delikaatne toiming, mille jälgimisseadmele salvestamise näol oleks tegemist ülemäärase privaatsuse riivega. Ükski kätepesuala eesmärgipärane kasutusviis ei ole sedavõrd delikaatne ja privaatne, et eraelu kaitseline huvi saaks antud juhul üles kaaluda turvalisuse tagamise huvi. Mõistlikul isikul puudub eeldus, et tualeti eesruum on ette nähtud privaatsete toimingute tegemiseks.

Jälgimisseadmete kasutamine Viru keskuse tualettide eesruumis vastab ülalnimetatud põhjustel Isikuandme Kaitse Seaduse § 14 lg 3 nõuetele, mille kohaselt võib isikute või vara kaitseks isikuandmeid edastavat või salvestavat jälgimisseadmestikku kasutada, kui sellega ei kahjustata ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve ning kogutavaid andmeid kasutatakse ainult nende kogumise eesmärgist lähtuvalt.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias