Hiigelsumma eest tellitud akendelt hakkas paari nädala pärast värvi kooruma. Mööblitootja vastus: meil pole kliendi ees mingeid kohustusi

 (54)
Reisijate 9 Maja
Pilt on illustratiivneFoto: Tanel Meos

Kaupleja leidis, et tööde kontaktisik on toiminud eraviisiliselt, seega puuduvad tal tarbija ees igasugused kohustused. Klient pidi pöörduma tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbija avalduse kohaselt sõlmis ta mullu oktoobris kauplejaga lepingu akende renoveerimistööde teostamiseks. Aknad paigaldati, kuid kaks nädalat pärast paigaldamist märkas tarbija, et akendelt koorub värvi. Tarbija teavitas sellest tööde kontaktisikut, kes oli sel ajal ka kaupleja osanik ning juhatuse liige. Samuti teavitas tarbija e-kirja teel ka kauplejat eraldi ning lisas kirjale tööde puudustest tehtud fotod.

Tööde kontaktisik käis koos töömehega aknaid vaatamas ning tunnistas puuduste esinemist praktiliselt kõigi akende puhul. Oma e-kirja teel saadetud pöördumisele tarbija vastust saanud ei ole. Tarbija on ka edaspidi korduvalt e-kirja teel kaupleja poole pöördunud, kuid seda tulemusteta.

Lisaks probleemidele seoses akendelt värvi koorumisega, pole tarbija kauplejalt saanud ka kolme akna siseraame, mille ta kauplejalt tellis. Tarbija on oma pöördumistes kaupleja poole avaldanud korduvalt soovi saada teada, millal akendel esinevad puudused kõrvaldatakse ning millal oleks tal võimalik kätte saada puuduvad siseraamid. Tarbijal on tekkinud kahtlus, kas kaupleja on üldse võimeline puudusi kõrvaldama või talle siseraame üle andma.

Tarbija soovib, et kaupleja tagastaks talle lepingu alusel tasutud summa 11 150€.

Seotud lood:

Kaupleja vastuväited: meil pole kohustusi

Kaupleja on vastusena tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi päringule vastanud, et tema raamatupidamise andmetel ei ole talle tasu nimetatud tööde teostamise eest laekunud. Samuti on toonane juhatuse liige (tarbija poolt viidatud kui „tööde kontaktisik“) toiminud eraviisiliselt. Seega on kaupleja seisukohal, et tal puuduvad tarbija ees igasugused kohustused.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: tarbija avaldus rahuldada

Tarbija on komisjonile edastanud lepingu ning arved, milledel on teenuse osutajana märgitud kaupleja. Kaupleja on oma vastuses komisjoni järelepärimisele asunud aga seisukohale, et tarbijaga lepingu sõlminud kaupleja esindaja on tegutsenud eraviisiliselt ning seetõttu ei loe kaupleja ennast tarbijaga sõlmitud lepingu pooleks. Tegemist on olukorraga, kus kaupleja nimel on tehingu teinud esindaja. Selleks, et esindaja vahendusel tehtud tehing oleks kehtiv, peab see saduse kohaselt olema tehtud esindatava nimel ning esindajal peab olema olnud tehingu tegemiseks esindusõigus. Tarbija poolt komisjonile edastatud ekirjavahetuse ja lepingu põhjal on kaupleja esindaja tegutsenud kaupleja nimel.

Tarbija on komisjonile edastanud tõendid akendel esinevate puuduste kohta, mida kaupleja pole vaidlustanud. Samuti ei ole tarbija kauplejalt saanud kolme tellitud siseraami. Neile tõenditele tuginedes on komisjon seisukohal, et tehtud töö ei vasta lepingutingimustele. Kaupleja peab tarbijale raha tagastama.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias