Ootamatust elektri hinnatõusust nördinud tarbija: mille jaoks need lepingud siis on, kui neid ei täideta?

 (170)
Energiaimüük
Foto: Priit Simson

Elektritõus tabas tarbijat ootamatult, kuid Alexela Energia sõnul on sellel omad põhjused olemas.

"Kusagil pole jutu olnud sellest, et Alexela Elekter tõstis 1. oktoobrist, ühepoolselt, ilma kliente teavitamata fikseeritud eletripakettide hinda 38%. Tõstis, olenemata lepingukestuse pikkusest. Kontrollisin ka sõpradelt, kellel Alexelaga leping. Täpselt sama lugu. Tekib küsimus, milleks siis need tähtajalised lepingud, kui nendest kinni ei peeta?" küsib lugeja.

Lugeja saatis ka oma septembri ja oktoobri arved, kus oli näha, et päevane elekter maksis oktoobris 5.808 s/kWh, ööajal 4.908 s/kWh, kuid septembris 4.242 s/kWh ja 3.492 s/kWh. Arvetel kirjas, et tegu on fikseeritud hindadega.

Alexela turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadri Ambos vabandab ebamugavuste pärast ja tõdeb, et hinnatõus leidis tõesti aset, kuid elektrilepingud on siiski tähtajatud.

"Hinna muutmisest teavitasime kliente arve peal ning samuti on sellise olukorra tekkimise võimalus kirjeldatud ettevõtte tüüptingimustes," ütles ta.

Riigikohus on oma otsuse nr 3-2-1-106-13 p-s 25 öelnud, et eelduslikult peab tähtajatu leping vähemalt mingis ulatuses võimaldama lepingus ettenähtud tasu perioodilist korrigeerimist, ütles Ambos.

Elektrilepingus on kokku lepitud tähtajaline hinnaperiood ja selle kestel kehtiv hind. Hinnaperioodi kestus võib olla ühest kuust kuni mitme aastani.

Seotud lood:

"Arvestades seda, et majanduskeskkonnas üldisemalt või elektriturul spetsiifilisemalt võib toimuda hinnaperioodi kestel olulise mõjuga sündmusi, mida elektrimüüja ei saa elektrilepingu sõlmimisel ja hinnaperioodiks hinna kokku leppimisel ette näha ega mõjutada, on elektrimüüja näinud ette mõlema poole kaitseks ettevõtte tüüptingimustesse punkti 2.4, millega o õigus erakorraliselt muuta hinda ka hinnaperioodi kestel."

"Oluline on siinjuures märkida, et muutmine võib olla nii hinna alandamine kui ka hinna tõstmine. Kui näiteks elektri sisseostuhind peaks oluliselt langema, siis on igati tarbija huvidega kooskõlas see, et müüja alandaks hinnaperioodi kestel ka kõrgema hinnaga kokkuleppe sõlminud tarbija elektrihinda ja seda hinnaperioodi kestel. Niisamuti, kui elektri sisseostuhind tõuseb, siis on müüjal õigus lepingut muuta ja korrigeerida hinda ülespoole. Tarbijale on aga antud õigus muudatusega mittenõustumisel leping lõpetada," kirjeldas Ambos.

Miks hind tõusis? Sellel oli Ambose sõnul kaks põhjust.

1. Süsteemihalduri poolt muudeti alates jaanuarist bilansiteenuse hinnastamise metodikat ja kehtestati bilansiteenuse administratiivkulu komponent müüja ebabilansi koguselt 1,50 EUR/MWh . Alexela Energia juhib siinkohal tähelepanu sellele, et süsteemihalduril on muudetud metoodika alusel edaspidi õigus administreerimistasu tõsta 30-päevase etteteatamistähtajaga, mis tähendab, et ka elektrimüüjatel ei ole infot varem ette teada ja elektrimüüja ei saa omalt poolt selle tasu kehtestamist ega muutmist ka mõjutada.

2. Elektri sisseostuhindade märgatav tõus on toimunud alates juunist ja tõusnud nii juulis kui ka augustis märgatavalt. Kui kuni juunini 2018 oli kahel eelneval aastal Eesti hinnapiirkonna elektri kuu keskmine hind vahemikus 30-40 EUR/MWh, siis juunist kuni septembrini 2018 on see tõusnud juba vahemikku 50-55 EUR/MWh ja hinnatõusu trendi ennustatakse ka edaspidi.

Eelkirjeldatud kaks asjaolu panid Alexela Energia olukorda, kus tal tuli rakendada tüüptingimuste punktis 2.4 sätestatud meedet.
Alexela Energia märgib, et tüüptingimuste punkt 2.4 kohaselt juhul, kui neid erakorralisi sündmusi hinnaperioodi kestel ei esine, siis kehtib varem kokkulepitud hind ka uuel hinnaperioodil. Seega on tarbijatele antud etteulatuvalt ja selgesõnaliselt teada ka seda, et uue hinnaperioodi hinnamuutuse (nii hinna alandamise kui ka hinna tõstmise) aluseks on konkreetsed mõjuvad põhjused. Samuti on tüüptingimustes selgesõnaliselt kirjeldatud hinnamuutusest teavitamise protsessi ning tarbija õigust leping üles öelda.

Alexela Energia selgitab, et hinnaperioodi kokkuleppimisel eeldataksegi, et hind kehtib kogu hinnaperioodi. Üksnes tüüptingimuste punktis 2.4 nimetatud ootamatud elektrimüüja mõjuulatusest väljasolevad sündmused võivad kaasa tuua vajaduse lepingut muuta ja hinda kas vähendada või tõsta.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias