Teliast antud asendustelefon tõi kliendile sadu eurosid suure kahjunõude

 (56)
Teliast antud asendustelefon tõi kliendile sadu eurosid suure kahjunõude
Pilt on illustreeriv.Foto: Vida Press

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus Telia klient, kelle ostetud mobiiltelefon vajas remonti. Remondi ajaks Teliast antud asendustelefoni ekraanile tekkis mõra, mida klient väidetavalt ise ei tekitanud. Kuna Telial ei õnnestunud komisjonis tõendada kliendi süüd, nõustuti komisjoni otsusega nõudest kliendi vastu loobuda.

Tarbija viis Teliast ostetud mobiiltelefoni remonti esimest korda 2016. aasta juunis. Telefoni remondis olemise ajaks andis Telia kliendile asendustelefoni.

Teistkordselt viis tarbija mobiiltelefoni remonti 2016. aasta juulis. Ka sel korral anti tarbijale remonttööde teostamise ajaks asendustelefon.

Asendustelefoni seisukord fikseeriti remondi- ja hooldustööde kokkuleppes. Vastavalt kokkuleppele oli asendusseadmel all paremas servas väike täke. Kaks päeva pärast asendusseadme saamist helistas tarbija kauplejale ning teatas, et asendustelefoni ekraanile on kogu selle ulatuses tekkinud mõra, kuigi tema pole telefoni füüsiliselt vigastanud.

Nädal pärast teate edastamist tagastati tarbijale tema hoolduses olnud mobiiltelefon ning tarbija tagastas kauplejale mõranenud ekraaniga asendustelefoni.

Asendustelefon saadeti vastavalt kaupleja ja tarbija vahelisele remondi- ja hooldustööde kokkuleppele hoolduspartnerile.

Seotud lood:

Hoolduspartneri hinnangul on asendustelefoni remonttööde maksumuseks 360 eurot. Tarbija on seisukohal, et asendustelefoni ekraani kahjustumist tema põhjustanud pole, mistõttu soovis klient tarbijavaidluste komisjonile esitatud avaldusega, et kaupleja loobuks tema vastu suunatud nõudest summas 360 eurot.

Telia vastuväited tarbijavaidluste komisjonis

Telia vaidles tarbija nõudele vastu ja leidis, et tarbija on allkirjastanud remondi- ja hooldustööde kokkuleppe, mille kohaselt võib kaupleja kliendilt nõuda kahjuhüvitist asendusseadme kahjustumise korral.

Telia sõnul on nad puudusest mõistliku aja jooksul tarbijale teada andnud ning seetõttu ollakse seisukohal, et mobiiltelefoni ekraani kahjustumise on siiski põhjustanud tarbija.

Nimelt on Telia ja tarbija vahel sõlmitud remondi- ja hooldustööde kokkuleppes märgitud, et asendustelefonil on alla paremas servas väike täke. Tarbija poolt tagastatud asendusseadmel oli aga tuvastatud kaupleja tehniku poolt ekraani mõranemine algusega alt vasakust servast. Oma seisukohtade kinnituseks on kaupleja komisjonile edastanud ka fotod telefonist. Seetõttu jäi Telia seisukohale, et tarbija nõue tema vastu on alusetu ja tuleb rahuldamata jätta.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Telia ei esitanud oma väidete tõendamiseks ekspertiisiakti ning komisjonile jääb ebaselgeks, kes ja millal on teinud komisjonile esitatud fotod kahjustatud telefonist. Fotodel on märgitud hinnangulised ekraanile tekkinud mõrade alged ja lõppkohad.

Telefoni tarbijale üleandmisel on kaupleja sõnade kohaselt remondi- ja hooldustööde kokkuleppesse märgitud, et asendustelefonil on väike täke paremas alumises nurgas. Kaupleja kinnitab oma vastuses komisjonile, et asendustelefoni ekraanil on paremas alumises nurgas mõra.

Telia saadetud pildilt on võimalik näha ekraanil olnud algset mõra. Kuna tarbijale üle antud asendustelefoni ekraan oli juba üleandmise hetkel kahjustatud ning ilmselt seetõttu ka nõrgenenud, ei ole võimalik komisjonile esitatud fotode põhjal asuda seisukohale, et telefoni kahjustuse on kas kogu ulatuses või osaliselt põhjustanud tarbija.

Tarbija ja kaupleja vahelise kokkuleppe kohaselt lasub tarbijal küll kohustus kauplejale tekitatud kahju hüvitada, kuid kahju hüvitamise nõude esitamiseks on lisaks kahju olemasolule vajalik nõude esitajal tõendada ka teise lepingupoole (käesoleval juhul tarbija) lepingu rikkumist ning lepingu rikkumise ning kahju vahelist põhjuslikku seost.

Antud juhul ei ole Telia komisjoni hinnangul tõendanud vähemalt põhjusliku seose esinemist. Kuna telefoni ekraan oli juba eelnevalt kahjustatud, oleks kaupleja selle ilmselt ka ilma tarbijapoolse telefoni kasutamiseta parandama.

Samuti on ebaselge, mil määral on tarbija tegevus kahju tekkimise põhjustanud ning mil määral on telefoni ekraani ulatusliku kahjustumise põhjustanud sellel juba eelnevalt esinenud puudus. Seega asub komisjon seisukohale, et kaupleja 360 euro suurune kahju hüvitamise tarbija vastu ei ole põhjendatud. Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et tarbija avaldus tuleb rahuldada.

Telia märkis oma kommentaaris Delfile, et nõustuvad tarbijavaidluste komisjoni otsusega ning täidavad selle.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias