Eestis võetakse uus mootorikütuste märgistamise süsteem kasutusele kevadel. Vaata, kuidas tankimisel mitte hätta jääda

 (88)
bensiinijaam, tankla, Kütus, diisel, bensiin, 95, 98
Foto: Karli Saul

Eesti Õliühingu teatel jõuab uus kütusemärgistuse süsteem tanklatesse kevadel. Kuidas uuest märgistusest aru saada?

Kuigi meedias on mitmel korral avaldatud uudiseid selle kohta, et alates käesoleva aasta 1. oktoobrist muutub Euroopa Liidus mootorikütuste märgistamise süsteem, on tarbijad ilmselt märganud, et uued märgistused ei ole veel Eesti tanklatesse jõudnud. Seda põhjusel, et Euroopa Liidu liikmesriikidele on jäetud võimalus otsustada, millal täpselt uuele märgistusele üle minnakse. Eestis alustatakse üleminekut uuele süsteemile alates 01.04.2019 ning sõltuvalt tanklaketist võib üleminekuperioodiks olla kuni üks kuu. Enne märgistuse vahetamist alustavad jaemüüjad mõistagi aegsasti uue märgistuse tutvustamist oma klientidele selgitavate materjalide abiga.

Muudatused mootorikütuste märgistamises on vajalikud ennekõike uute, biokomponente sisaldavate kütuste lisandumise tõttu ning ühtsele standardile vastava märgistuse eesmärgiks on aidata tarbijatel kogu Euroopas valida just oma sõidukile sobilik kütus.

Allpool on õliühingu põhjalik õpetus, kuidas kevadel tankimisel mitte hätta jääda.

Kus näeb tanklates uusi märke?

Märgistus kantakse nii tankuritele ja tankurite püstolitele. Märgistused on samasuguse kuju ja väljanägemisega nagu märgid, mis paigaldatud uute sõidukite kütusepaakide korkide juurde. Tanklates võib mootorikütuste märgistusele lisada täiendavat informatsiooni, mis on kohalikus keeles, kuid siiski vastavuses rahvusvahelistega nõuetega.

Seotud lood:

Millised uued märgid välja näevad?

Eraldi kujundatud märgistus tuleb nii bensiinile, diislikütusele kui ka gaasile (vesinik, CNG, LNG, LPG).

Mootoribensiini märgistus on ringikujuline. E täht märgistab biokomponendi sisaldust kütuses: E5, E10, E85.

Diislikütuse märgiks on ruut. B täht märgistab biodiisli kogust diislikütuses: B7, B10. XTL märgistab sünteetilist diislikütust, mis ei ole toodetud toornaftast.

Gaasiliste kütuste tähiseks on romb: H2, CNG, LPG, LNG.

Mis kasu on uuest märgistusest?

Märgistus on pelgalt visuaalne tööriist, mis aitab tarbijatel kindel olla, et nad valisid oma sõidukile sobiva kütuseliigi ja seda kogu Euroopa Liidu piires. Uute autode omanikel piisab vaid sellest, kui jälgida, et tankuril ja sõiduki kütusepaagi kaanel on samasugune märgistus. Vanemate sõidukite omanikud peavad sobiva kütuse valima vastavalt autotootja soovitustele.

Kuidas uuest märgistusest aru saada?

Kasutusele võetakse unikaalne märgi kuju vastavalt kütuseliigile. Kujutise sees olev info näitab maksimaalset biokütuse protsenti müüdavas mootorikütuses. Eesmärk on hoida kujutised ja seal sees olev info võimalikult lihtsana.

Ringikujuline sümbol bensiinile: Kujul Exx, kus E tähendab bioetanooli ja xx tähendab bioetanooli maksimumprotsenti. Näiteks E5 tähendab, et tanklas müüdavas mootoribensiinis on maksimaalselt 5% bioetanooli .

Ruudukujuline sümbol diislile: Kujul Bxx, kus B-tähendab biokomponendiga diislikütust ja xx tähendab biodiisli maksimumprotsenti. Näiteks B7 tähendab, et tanklas müüdavas diislikütuses on maksimaalselt 7% biodiislikütust.

Ruutu kasutatakse ka XTL kütuse puhul. XTL on kas gaasist (GTL), söest (CTL) või biomassist (BTL) valmistatud sünteetiline diislikütus.

Romb gaasilistele kütustele: Info rombi sees näitab, kas sõidukit võib tankida vesinikuga (H2), CNG, LNG või LPG-ga.

Kuidas märgistus praktikas välja näeb?

Tankimispüstolitele märgitav kujund on minimaalselt 1,3 cm diameetriga ja tankuritel minimaalselt 3 cm diameetriga.

Kas see märgistus puudutab ka elektriautosid?

Jah, kui on tegemist hübriidmootoriga elektriautoga. Viimane vajab samuti sobiliku kütusega tankimist. Sarnane märgistussüsteem ilmub tulevikus ka laadimispunktidele.

Kui sõidan välismaale, siis millistest riikidest ma uue märgistuse leian?

Uus märgistus võetakse kasutusele 28 Euroopa liidu riigis, samuti Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Lisaks veel Makedoonias, Serbias, Šveitsis ja Türgis.

Plaanin reisida Suurbritanniasse - kas Brexit muudab midagi?

Suurbritannia saab ise valida, millise kütuse märgistamise viisi nad pärast Brexitit kasutusele võtavad, aga uued sõidukid, mis turule tuuakse, peavad olema uue märgistusega.

Kuidas vältida vale kütuse tankimist?

Uus kütusemärgistuse süsteem vaid ühtlustab kütuse märgistuse Euroopa Liidus ning otseselt ei muuda seda, kuidas kütust tangitakse. Sobiva kütuse tankimine on ja jääb tarbija vastutusele ning lähtuda tuleb kütusepaagi korgile märgitud märgist või kütuseliigist.

Eestis muudab olukorra mõnevõrra keerulisemaks asjaolu, et uue kütusemärgistuse kasutuselevõtuga samal ajal muutuvad ka mootorikütuste standardid ehk müüma tuleb hakata suurema biokütuse sisaldusega mootorikütuseid.

Milliseid mootorikütuseid müüakse Eesti tanklates 1. aprillil 2019.a. kui uus märgistus kasutusele võetakse?

Alates 01.04.2019 on Eesti kütusemüüjatel seaduse järgi kohustus pakkuda

· mootoribensiini 95E10, mis sisaldab 10% bioetanooli.
· diislikütust B7, mis sisaldab 7% biodiislikütust.

Seadus ei kohusta lisama biokomponenti mootoribensiin 98-le, kuid kütusemüüja võib soovi korral seda kuni 5% ulatuses teha.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias