Osalise töövõimega töötaja omab motivatsiooni

 (8)
Osalise töövõimega Kodu Lääts asus Estover Piimatööstuse OÜ Kaarlijärve Meiereis tööle juba 2006. aastal.
Osalise töövõimega Kodu Lääts asus Estover Piimatööstuse OÜ Kaarlijärve Meiereis tööle juba 2006. aastal.Foto: Kristiina Veri

Kui inimene ise on püüdlik, omab soovi töötada ja areneda, võib tööandja edukalt rakendada ka osalise töövõimega inimesi.

„Vanimad praegu Estover Piimatööstus OÜ-s töötavad osalise töövõimega töötajad on lähenemas pensionieale (60+) ja noorimad vähenenud töövõimega töötajad on 37–38-aastased. Üks esimesi töötajaid, kellele on määratud osaline töövõime, asus ettevõttesse tööle juba 2001. aastal ja töötab praeguseni,” ütleb United Estover Group OÜ ettevõtete finants- ja personalivaldkonna juht Tiina Metsalu.

Olulised on töötaja oskused

Ta rõhutab, et tööandja jaoks on oluline eelkõige tubli töötaja ning tööandja ei reasta oma töötajaid vanuse, soo või töövõime alusel. „Teinekord on osalise töövõimega inimene enam motiveeritud ja tublim töötaja, kui seda on teine täis elujõus inimene. Seetõttu ei välista me oma töötajaid valides ka osalise töövõimega inimesi, vaid peame töötaja valimisel eelkõige inimese oskusi, teadmisi, motiveeritust ja teisi isiksuseomadusi silmas,” selgitab ta.

Töö käigus peavad õppima ja olema kohanemisvõimelised nii osalise töövõimega kui ka terved ja tööealised inimesed. Ka osalise töövõimega inimene peab saama võimaluse tööturul olla. „Samas võib osalise töövõimega inimene olla tööandjale mõnevõrra lojaalsem – kuna töö leidmise võimalused on piiratumad, siis lahkub ta töölt enamasti vaid tervisest tulenevatel põhjustel, kui näiteks töö või töökeskkond omab vastunäidustusi ja selle kohandamine võimetele vastavaks osutub võimatuks. Paljud inimesed teavitavad alles pärast katseaja lõppu, et neil on osaline töövõime,” ütleb Metsalu.

Seotud lood:

Arusaadavalt ei kipu inimesed tööandjat töölepingut sõlmides oma vähenenud töövõimest teavitama. Seadusest sellist kohustust ei tulene ja ilmselt on selle taga ka kartus, et tulevane tööandja ehk ei soovigi töölepingut sõlmida teades, et töötajal on probleeme tervisega. Samas on seadusest tulenevalt vähenenud töövõimega töötajatele ette nähtud 7-päevane lisapuhkus, mille kulud kannab riik ja nii juhtub tihti, et tööandjana saab info soovitava puhkuse kohta koos teadmisega, et töötajal on vähenenud töövõime.

Tootmisettevõttes on sellised „üllatused” töö korraldamisel pisut segadust tekitavad ning paraku alles selle infoga koos saabub tööandjale teadmine, et konkreetse töötaja osas saaks ta seadusest tulenevalt tasuda riigile ka vähem sotsiaalmaksu.

Alati pole eritingimusi vaja

Estover Piimatööstus OÜ Tallinna Pakketsehhis on praegu pakkijana ametis kaks töötajat, kellele on määratud osaline töövõimetus. Kaarlijärve üksuses on tööl 16 osalise töövõimega töötajat, kelle hulgas on erinevate ametikohtade esindajaid: ricotta-meister, juustupressi operaator, juustu- ja kohupiimavalmistaja, tõstukijuht, abitööline, lukksepp-keevitaja, koristaja. „Lähtuvalt eelnevast ja oma kogemuse põhjal võime väita, et osaline töövõime ei ole seotud tööoskustega – oluline on ikkagi inimese enda tahe, mida iseloomustab ilmekalt ka eeltoodud ametikohtade loetelu. Kui motivatsioon on kõrge ja tahe suur, siis võib töötada mistahes ametipositsioonil,” ütleb Metsalu.

„Osalise töövõimega töötaja ja eritingimustega töökeskkonna vahele ei ole vajadust alati võrdusmärki tõmmata,” kinnitab Estoveri finants- ja personalivaldkonna juht. Osalise töövõimega töötajad võivad vajada eritingimusi töötamiseks, kuid siinkohal leidub ka erandeid, kelle puhul erisusi rakendada ei ole vaja. Eritingimusteks võib olla näiteks tootmistööga kaasneva raskuse teisaldamise keeld. Sellisel juhul on võimalik töökorraldust muuta või raskuste teisaldamiseks mõistlikumaid lahendusi leida, et parandada ja kohandada töökeskkond töötaja jaoks sobivaks. „Seega, ettevõttel on võimalik kohandada töökeskkond võimaluste piires sobivaks ja leida nutikaid lahendusi tekkida võivatele probleemidele. Töökeskkonna kohandamine on elementaarne,” ütleb Metsalu.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias