PUUST JA PUNASEKS | Kuidas võib tuppa jõuda lõhnatu ja surmav vingugaas? Mürgituseoht pole ainult gaasiseadmetega kodudes

 (6)
AHI TULI PUUD KÜTMINE
AHI TULI PUUD KÜTMINEFoto: Sven Arbet

Vingugaas ehk CO on lõhnatu, värvitu ja maitsetu gaas, mis tekitab sissehingamisel vingumürgitust. Kuidas see aga tekib ning mida peaks teadma sellest maja- või korterielanik?

Kõige suurem oht vingugaasi tekkeks on gaasiseadmetega kodudes. Süüdlane on tavaliselt ebapiisav ventilatsioon.

Gaasiseadmete paigalduse ja hooldusega tegeleva ettevõtte Gaspre tehnikajuhi Simmo Paometsa selgitusel kipuvad inimesed sügisel ilmade jahenedes aknaid sulgema ja sellega kaob ka värske õhu pealevool.

"Gaasiveesoojenditega kodudes, kus ventilatsioon on puudulik või värske õhu juurdepääs ruumi puudub, võib gaasi ebapiisaval põlemisel tekkida mürgine vingugaas CO. Vingugaas on lõhnatu ja värvitu gaas, mille ruumi imbumist inimene ei märka," märgib ta.

Gaasiveesoojendite hooldust tehes leiavad Gaspre tehnikud kodusid, kus silmaga on näha, et värske õhu juurdepääs on kesine või on ventilatsioon puudulik. Simmo Paometsa kinnitusel märgitakse leitud puudused alati tööde üle andmise aktile, et klient nende kõrvaldamisega tegeleks.

Gaasi põlemisjäägid võivad minna ainult selleks ettenähtud suitsulõõri. "Remondi käigus gaasiseadme ventilatsioonilõõri või sellele ligipääsu sulgemine on halvim, mis juhtuda võib," ütleb Paomets ja toonitab, et gaasiseadmed ei ole ohtlikud, kuid ohtlik võib olla nende vale kasutamine.

Korstnaga ühendatud gaasiseadmetega kodudes on vingugaasiandur sellest aastast ka kohustuslik. Ahiküttega majades veel mitte, kuid ka seal on oht vingugaasi tekkeks.

Seotud lood:

Vingugaas võib ahiküttega kodus tekkida, kui ahjul pannakse siiber liiga vara kinni. Siiber tuleb sulgeda alles siis, kui sütel pole enam leeke.

Vingugaasiandurid reageerivad vingugaasisisaldusele õhus ning on vajalikud ruumides, kus on näiteks: ahi, kamin, gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, mille kasutamisel võib tuppa tungida mürgine ving. Üks vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri juures levivat CO taset. Kui vingugaas võib tekkida teisteski ruumides, tuleks ka sinna andurid kindlasti paigaldada. NB! Pea meeles, et vinguandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi.

Tehnilise järelvalveameti soovitused, et ohtlikku olukorda vältida

1. Tagage õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumi
Ruumi uks peab olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga suurusega vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Kui hoone välisseinas värskeõhu sissepuhke avad puuduvad, tuleks vanni või duši alla minnes avada aken.

2. Lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas
Tähelepanu tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks lõõrides tõmme säilinud. Akende vahetuse korral peab korteris säilima loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniavad välisseinas ei tohi olla suletud.

3. Tellige korstnalõõride uuring
Et tuvastada lõõride õige kasutuskord tuleb teostada korstnalõõride uuring kõrgema pädevusega korstnapühkijalt.

4. Tellige gaasiseadmete hooldus kord aastas
Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemisgaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete omanikud ise.

5. Ostke ja paigaldage vingugaasi andur
Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha. Kui gaasiseade on pesemisruumis, siis tuleb osta niiskuskindel vingugaasi andur.

6. Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed või laske nende toimimist kontrollida
Pidage meeles, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. Hoidke enda ja oma lähedaste elu!

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias