Klient avastas kalli raha eest soetatud mööblilt veekahjustused. Kauplus süüdistas vigades klienti ja kadus seejärel kui tina tuhka

 (22)
Köögimööbel. Foto on illustratiivne
Foto: Algis Laane

Kuna pood ei ilmutanud kliendi murede lahendamise vastu huvi, pöördus viimane tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbija avalduse ja sellele lisatud materjalide kohaselt tellis ta möödunud aastal OÜ-lt Accenta Mööbel köögimööbli koos transpordi ja paigaldusega kogumaksumusega 3 577 eurot. Mööbli sai kätte ja see paigaldati augustis 2017. Mõnda aega mööblit kasutades märkas tarbija, et töötasapindade otsakandid on pundunud. Jaanuaris 2018 esitas ta defektse toote kohta pretensiooni kauplejale, kes pärast töötasapindade kohapeal ülevaatamist asus seisukohale, et tegemist on tarbija enda põhjustatud veekahjuga. Tarbija sellega ei nõustunud ning palus kauplejal tellida ekspertiis toote defekti põhjuse väljaselgitamiseks.

Kaupleja pole tarbija kirjale vastanud ega temaga enam ühendust võtnud. Tarbija soovib, et kaupleja asendaks ebakvaliteetse toote.

Kaupleja vastuväited

Kaupleja ei ole oma seisukohta tarbija avalduse kohta esitanud.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Kui töö ei vasta lepingutingimustele, on tarbijal õigus nõuda kauplejalt töö parandamist või uue töö tegemist. Seadusest tulenevalt vastutab töövõtja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul töö üleandmisest tellijale. Tarbijatöövõtu puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul töö tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Seotud lood:

Asja materjalidest järelduvalt tellis tarbija kauplejalt köögimööbli koos paigaldusega. Tarbija leiab,
et töötasapinnad ei ole soovitud kvaliteediga ning ta esitas kauplejale pretensiooni puuduse kohta
jaanuaris 2018, mil kauba ja töö üleandmisest oli möödunud vähem kui kuus kuud. Sellest
tulenevalt lasub kauplejal kauba ja töö lepingutingimustele vastavuse tõendamiskohustus. Kaupleja
pole sellekohaseid tõendeid esitanud.

Komisjon tuvastas fotode põhjal, et töötasapinna vuugikohad on pundunud ning kahjustuse iseloom
viitab töötasapinna kokkupuutele niiskusega. Nimetatu ei anna alust järeldada, et tegemist on
ekspluatatsiooniveaga, mille eest kaupleja ei vastuta. Komisjon asus asja materjalidega tutvumise
järel seiskohale, et tarbija võis töövõtjalt mõistlikult eeldada, et töötasapinnad on kvaliteetsed ning
otsakandid kindlustatakse vee sissetungi eest. Fotodest nähtuvalt otsakante ei ole pealistatud ega
vee sissetungimise eest kindlustatud. Komisjoni hinnangul on tegemist võlasuhtest tuleneva
kohustuse mittenõuetekohase täitmisega VÕS 100 tähenduses. Kauplejal on kohustus viia töö
lepingutingimustega vastavusse. Kuivõrd tursunud töötasapinda ei ole ilmselt võimalik parandada,
tuleb kauplejal paigaldada uued töötasapinnad.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias