Lugeja küsib: kas töötukassa hüvitise saamine mõjutab töötaja puhkuseraha suurust?

 (1)
Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

Kui ettevõte vähendab palka ja kasutab töötajatele palga maksmiseks töötukassa poolt pakutavat hüvitist, siis läheb see arvesse ka hilisemal puhkusetasu arvestamisel.

Lugeja küsib: Tööandja vähendas töötasu töölepinguseaduse (TLS § 37) alusel ning töötaja on saanud Töötukassalt töötasu hüvitist. Kuidas tuleb sellises olukorras arvestada hiljem puhkusetasu? Kas arvesse läheb ka töötukassa makstud töötasu hüvitise osa? Kas puhkusetasu väheneb selle vähendatud töötasu arvelt?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

Töötukassa võtab hüvitise maksmisega üle osaliselt tööandjapoolse töötasu maksmise kohustuse. Seega tuleb töötukassa poolt makstud summasid arvestada hiljem ka puhkusetasu arvestamisel.

Puhkusetasu summa aga väheneb tõesti vähendatud töötasu arvelt. See tähendab, et puhkusetasu arvutatakse töötaja keskmise töötasu arvelt ning kui selle perioodi sisse jääb ka töölepingu seaduse § 37 alusel toimunud töötasu vähendamine, siis väheneb paratamatult ka väljamakstav põhipuhkuse tasu.

Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ § 3 lg 2 teeb erandi ainult koondamise korral, sätestades, et hüvitise maksmiseks majanduslikul põhjusel töölepingu ülesütlemisel või sellest vähem etteteatamisel vähendatakse keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu ja töötasu nende tööpäevade ja töötasu võrra, millal töötaja töötasu vähendati töölepingu seaduse § 37 alusel. Kuid see säte ei kohaldu puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel.

Keskmise töötasu arvutamisest ja maksmisest täpsemalt portaalis Tööelu https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Toosuhted/tootasu/tootasu-maksmine/keskmise-tootasu-arvutamine-ja-maksmine

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias