Sportlandist ostetud kallid jalatsid rebenesid, pood süüdistas klienti vales kandmises

 (91)
Sportlandist ostetud kallid jalatsid rebenesid, pood süüdistas klienti vales kandmises
Foto: Nike

Sportlandist kallid korvpallitossud ostnud klienti süüdistati jalatiste vales kandmises.

Mai lõpus pöördus Sportlandist korvpallijalatsid Nike ostnud tarbija poe poole pretensiooniga. Ostja sõnul rebenes jalatsitel pahkluu kohal kangas hoolimata korrektsest jalgapanekust.

Kaupleja tegi jalatsitele ekspertiisi ning 9. juunil vormistatud eksperthinnangus märgitakse, et jalatsitel esineb mõlemal välisküljel mehhaanilise vigastuse jälgi. Hinnangu järelduste osas märgitakse, et jalatsid on materjali valikult ja konstruktsioonilt igati korrektsed.

Kasutatud on hinnaklassile ja otstarbele vastavaid materjale, seisis hinnangus. Sportlandi arvates on defektid tekkinud jalatseid jalga pannes paelutust eelnevalt piisavalt mitte lahti tehes. Kui jalatsi keelt agressiivselt ilma paelust avamata ettepoole tõmmata, satub pahkluu kohal olev jalatsi alumine ja ülemine osa pinge alla, mis on rebestamise põhjus.

Mehhaanilise vigastuse, kulumise, hõõrdumise ning ebakorrapärase hoolduse käigus tekkinud defektid ei kuulu Sportlandi hinnagul tootmisdefektide hulka. Viidatud defektid ei ole tekkinud tootja süül. Tuginedes eksperthinnangule keeldus kaupleja tarbija pretensiooni rahuldamisest.

Sellega tarbija ei nõustunud ning esitas 17. augustil vaidluse lahendamiseks avalduse tarbijakaitseametile. Avalduses märgib tarbija, et kuna jalatsid on kitsad, ei saa neid jalga panna eelnevalt korralikult lahti paelutamata. Samuti on jalatsid kõrged ning neid on vaja kätega hoida, et jalatsid jalga panna.

Tarbija nõuab avalduses jalatsite maksumuse tagastamist. 21. augustil edastas tarbijakaitseamet tarbija kaebuse materjalid kauplejale vastamiseks. Kaupleja vastas tarbijakaitseameti poolt edastatud tarbija kaebusele 14. septmebril saadetud kirjaga. Kaupleja märgib kirjas, et antud jalatsid (KOBE IX ELITE BHM 704304 010/8,5) kuuluvad Nike korvpallijalatsite kategooriasse ja on mõeldud treenimiseks sisetingimustes.

Antud jalatseid on kasutatud kolme kuu jooksul. Jalatsitel esineb mõlemal välisküljel mehhaanilise vigastuse jälgi. Kaupleja jääb oma seisukoha juurde, et tegemist pole tootjapoolse praagiga ning vastutuleku korras pakub kliendile lahenduseks soetada uus ja sobivam korvpallijalats 40-protsendilise hinnasoodustusega.

Tarbijakaitseamet edastas tarbijale 14. septembril kaupleja vastuse, teavitades tarbijat kaebuse menetlemise jätkamise võimalusest tarbijakaebuste komisjonis. Tarbija ei nõustu ka kaupleja poolt pakutud hinnasoodustusega uute jalatsite ostul. Ostja nõudis jätkuvalt ostusumma 189,95 euro tagastamist.

20. oktoobril toimunud tarbijakaebuste komisjoni istungil tutvusid komisjoni liikmed kaebuse materjalidega. Komisjon vaatas jalatsid üle ja tuvastas rebendid pahkluu osas, kanna kulumist ei esinenud.

Komisjoni liikmed, hinnanud kõiki asjas esitatud tõendeid kogumis, leidsid, et tarbija avaldus tuleb rahuldada.

Kaupleja on oma tõendamiskohustuse täitmiseks esitanud komisjonile enda poolt koostatud eksperthinnangu. Komisjon asus hinnanguga tutvumise järel seisukohale, et kaupleja eksperthinnang on pinnapealne ning järelduste osa korralikult põhjendamata. Arusaamatuks jääb eksperthinnangus toodud märge, et mehhaanilise vigastuse, kulumise, hõõrdumise ning ebakorrapärase hoolduse käigus tekkinud defektid ei kuulu tootmisdefektide hulka. Kaupleja ei ole hinnangus nimetatud asjaolude esinemist ise tuvastanud

Korvpallijalatsite puhul tuleb eeldada nende vastupidavust tugevale ja intensiivsele koormusele. Puuduvad tõendid selle kohta, et tarbija ei ole jalatsite paelutust piisavalt lahti teinud. Jalatsite kõrgust ja selle mudeli iseärasusi (kitsas lõige) arvestades ei ole väga tõenäoline, et tarbija saaks jalatseid jalga panna paelutust avamata.

Tuvastatud asjaoludest lähtudes leidis komisjon, et kaupleja ei ole ümber lükanud jalatsitel tootmisvea esinemise eeldust.

Seetõttu otsustas komisjon, et Sportlandil tuleb rahuldada tarbija kaebus ning maksta raha kliendile tagasi.

Target
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias